Wydarzenia

Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  25 lutego 2021  r.  /czwartek/ o godz. 13.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online.

 

Materiał Prasowy Akcji Masz Głos

Czas pandemii pokazuje ogromną siłę samoorganizacji społeczeństwa i gotowość mieszkańców do brania współodpowiedzialności za wspólnotę lokalną. W skutecznym wykorzystywaniu zasobów i więzi lokalnych pomoże im program Fundacji Batorego i Stowarzyszenie Homo Faber – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Do akcji Masz Głos 2021 mogą zgłaszać się organizacje społeczne, grupy nieformalne, aktywiści z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie – angażując do współpracy mieszkańców i władze lokalne. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniami na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Wystarczy, że wejdą na stronę www.maszglos.pl i między 15 lutego a 8 marca zgłoszą się do programu. Udział w nim trwa 10 miesięcy i jest całkowicie bezpłatny.

 

{Play}

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z  decyzją  Przewodniczącego Komisji w dniu  22 luty 2021 roku /poniedziałek/ o godz. 15.00  odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w trybie online.

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021.
 • Sprawy bieżące.

 

Oryginalna treść informacji : zawiadomienie.pdf

Materiał Prasowy UMWM

Województwo Małopolskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z zakresu ochrony bioróżnorodności pod nazwą „Małopolska Pszczoła”.

W ramach konkursu będą zlecane w szczególności zadania polegające na:

 • czynnej ochronie różnorodności biologicznej na terenie Małopolski, poprzez m. in. zapylanie przez pszczoły oraz oddziaływanie zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne regionu, w tym rośliny stanowiące bogactwo genetyczne regionu, w szczególności poprzez nasadzenia roślin miododajnych;
 • ochronie różnorodności biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, pielęgnacji cennych przyrodniczo i krajobrazowo siedlisk roślin, m. in. przez zapobieganie sukcesji lasu oraz ekspansji niepożądanej roślinności;
 • działaniach edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie szkoleń i edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających i zastosowania jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich;
 • promowaniu postaw ekologicznych oraz idei zrównoważonego rozwoju, m. in. poprzez wydanie publikacji, promocję w mediach oraz intrenecie, imprezy plenerowe, warsztaty;
 • dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę.

Baner programu

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

 • Musisz mieć ukończone 25 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować, dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę,
 • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),
 • Osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 25 do 65 roku życia mogą uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.

 

Baner zielone wyzwania

Jesienią, gdy całą Europę zalała druga fala pandemii koronawirusa, rozgrywki XXI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników musiały zostać odwołane. Aby zachęcić dzieci do aktywnego spędzania czasu z piłką przy nodze, Polski Związek Piłki Nożnej wspólnie ze sponsorami Turnieju: głównym – marką Tymbark – oraz brązowym – firmą Electrolux – przygotował „Zielone Wyzwania”, mające na celu pobudzić najmłodszych do sportowej aktywności.

 Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z  decyzją  Przewodniczącego Komisji w dniu  11 lutego 2021 roku /czwartek/ o godz. 14.00 odbędzie się w formie online posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Omówienie bieżącej sytuacji epidemiologicznej.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.
 • Sprawy bieżące

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

 

       Danuta Dziadkowiec

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem, który został ustanowiony po to, aby zwrócić uwagę na fakt, że choroba nowotworowa jest jedną z najczęściej występujących chorób XXI wieku, a także, aby podkreślić, że nie jest ona ostatecznym wyrokiem – że  można z nią wygrać. Aby tak się stało, konieczna jest nasza świadomość i profilaktyka.

Badanie kontrolne, które możesz wykonać bezpłatnie w ramach programu profilaktyki raka płuc Powiatu Myślenickiego to tomograf płuc – do rejestracji zapraszamy osoby, które ukończyły 45 lat już na początku marca. Informacji o innych programach profilaktyki nowotworowej można szukać m.in. na stronie NFZ Kraków .

Pamiętaj, że zakres wykonywanych badań należy zawsze skonsultować i uzgodnić z lekarzem!

Często w różnych sondażach pada pytanie czy raka można uniknąć….?

Na raka może zachorować każdy. Niektórzy, z powodu swojego stylu życia, mają znacznie większe ryzyko rozwoju tej choroby. Jednak pewnym jest, że połowy zachorowań na nowotwór można uniknąć dzięki stosowaniu się do wskazówek zawartych w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. Warto je wprowadzić, aby w pełni cieszyć się dobrym zdrowiem i długim życiem. Zacznij już teraz!

Grafika Szczepimy się

Niezależnie od przejściowych trudności z dostępnością do szczepionek przeciwko COVID-19, przypominamy i zachęcamy do skorzystania z rządowego programu szczepień.

Pandemia SARS-CoV-2 zmieniła nasze życie prywatne, zawodowe, społeczno-gospodarcze. Dostępne od niedawna szczepionki przeciw COVID-19 są szansą na zdobycie kontroli nad transmisją koronawirusa i zapanowanie nad pandemią, a co za tym idzie – szansą powrotu do normalności znanej nam z czasów sprzed pandemii. Warunkiem jednak jest wysoki procent zaszczepionych osób. Warto skorzystać z tej oferty jeśli nie dla samego siebie, to dla swoich bliskich.

Osoby chcące skorzystać z programu zachęcamy do odwiedzenia stron rządowych i NFZ, gdzie można uzyskać informację na wiele pytań i wątpliwości:

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Profil NFZ na FB pn.: „Profilaktyka w praktyce  Małopolska”

Wszystkie numery telefonu związane z COVID-19 i szczepieniami w jednym miejscu

{Play}