Liczba ludności Powiatu Myślenickiego
(stan na dzień 31 grudnia 2022 roku)

 

 

Liczba ludności w Gminach Powiatu Myślenickiego:

Gmina Myślenice - ogółem: 45.403, w tym - miasto: 17.846
                                                                       -  obszar wiejski: 27.557
Gmina Sułkowice - ogółem: 15.160, w tym -  miasto:  6.513
                                                                       -  obszar wiejski:  8.647
Gmina Dobczyce - ogółem: 15.509, w tym -  miasto:  6.205
                                                                       - obszar wiejski:  9.304               
Gmina Lubień (obszar wiejski) : 10.073
Gmina Pcim (obszar wiejski) :   11.124
Gmina Raciechowice (obszar wiejski) : 6.409
Gmina Siepraw (obszar wiejski) : 9.557
Gmina Tokarnia (obszar wiejski) : 8.789
Gmina Wiśniowa (obszar wiejski): 7.514
Ogółem liczba ludności Powiatu Myślenickiego: 129.538
w tym:
  • miasta:  30.564
  • obszary wiejskie: 98.974

 

Opracowanie:  Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Myślenicach - na podstawie danych przekazanych przez Dział Udostępniania Informacji Urzędu Statystycznego w Krakowie