Dane dotyczące liczby ludności
Powiatu Myślenickiego
(stan na dzień 31 grudnia 2020 roku)

Liczba ludności w Gminach Powiatu Myślenickiego:

Gmina Myślenice - ogółem : 44.519 , w tym – miasto : 18.325, obszar wiejski : 26.194

Gmina Sułkowice - ogółem : 15.061 , w tym - miasto : 6.658, obszar wiejski : 8.403

Gmina Dobczyce - ogółem : 15.346 , w tym - miasto : 6.425, obszar wiejski : 8.921

Gmina Lubień - ogółem : 10.080

Gmina Pcim – ogółem : 11.147

Gmina Raciechowice - ogółem : 6.471

Gmina Siepraw – ogółem : 9.070

Gmina Tokarnia – ogółem : 8.860

Gmina Wiśniowa – ogółem : 7.41
Ogółem liczba ludności Powiatu Myślenickiego: 127.972 : w tym - miasto: 31.408
- obszar wiejski: 96.564
Opracowanie: Wydział Promocji, Strategii i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego
w Myślenicach – na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Udostępniania Informacji Urzędu
Statystycznego w Krakowie