Liczba ludności Powiatu Myślenickiego 
                                                       (stan na dzień 30 czerwca 2021 roku)

 

 

Liczba ludności w Gminach Powiatu Myślenickiego:

 

Gmina Myślenice - ogółem: 44.497 , w tym - miasto: 18.267

                                                                             - obszar wiejski: 26.230

Gmina Sułkowice - ogółem: 15.118 , w tym -  miasto:  6.651

                                                                             - obszar wiejski:  8.467

Gmina Dobczyce - ogółem:  15.382 , w tym -  miasto:  6.413

                                                                             - obszar wiejski:  8.969                 

Gmina Lubień (obszar wiejski) : 10.091

Gmina Pcim (obszar wiejski) :   11.162

Gmina Raciechowice (obszar wiejski) : 6.451

Gmina Siepraw (obszar wiejski) : 9.121

Gmina Tokarnia (obszar wiejski) : 8.838

Gmina Wiśniowa (obszar wiejski): 7.420

 

Ogółem liczba ludności Powiatu Myślenickiego: 128.080

w tym:

  • miasta:  31.331

  • obszary wiejskie: 96.749

 

Opracowanie:  Wydział Promocji, Strategii i Funduszy  Europejskich Starostwa Powiatowego                         

w Myślenicach (na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Udostępniania Informacji Urzędu

Statystycznego w Krakowie)