Liczba ludności Powiatu Myślenickiego
(stan na dzień 30 czerwca 2022 roku)

 

 

Liczba ludności w Gminach Powiatu Myślenickiego:

Gmina Myślenice - ogółem: 45.349, w tym - miasto: 17.936
                                                                       -  obszar wiejski: 27.413
Gmina Sułkowice - ogółem: 15.132, w tym -  miasto:  6.511
                                                                       -  obszar wiejski:  8.621
Gmina Dobczyce - ogółem: 15.510, w tym -  miasto:  6.231
                                                                       - obszar wiejski:  9.279                
Gmina Lubień (obszar wiejski) : 10.096
Gmina Pcim (obszar wiejski) :   11.107
Gmina Raciechowice (obszar wiejski) : 6.420
Gmina Siepraw (obszar wiejski) : 9.530
Gmina Tokarnia (obszar wiejski) : 8.809
Gmina Wiśniowa (obszar wiejski): 7.490
Ogółem liczba ludności Powiatu Myślenickiego: 129.443
w tym:
  • miasta:  30.678
  • obszary wiejskie: 98.765

 

Opracowanie:  Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Myślenicach - na podstawie danych przekazanych przez Dział Udostępniania Informacji Urzędu Statystycznego w Krakowie