Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Myślenickiego

Zarząd Powiatu Myślenickiego przyjął Regulamin określający zasady przyznawania Patronatu Starosty Myślenickiego.

Określa on podmioty, które mogą otrzymać patronat, kryteria oraz szczegółowa procedurę starania się o Patronat Starosty Myślenickiego. Dokument precyzuje także terminy i dokumentację niezbędną w ubieganiu się o patronat. Istotną informacja dla zainteresowanych jest zapis, iż Patronat Starosty Myślenickiego nie oznacza jednocześnie wsparcia finansowego dla danego przedsięwzięcia.

Przed złożeniem wniosku o patronat należy zapoznać się z poniższym Regulaminem i wypełnić poniższy wniosek.

Do pobrania: