NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH:

RACHUNEK

07 1600 1462 0008 4781 6213 8039

Wpłaty z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej (wydanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków),

- opłaty za wydane prawa jazdy, licencje i koncesje,

- opłaty za rejestrację jachtów,

Tabela opłat wydział komunikacji

- opłaty za karty wędkarskie, czynsz

 

RACHUNEK

86 1600 1462 0008 8641 6213 8043


Wpłaty z tytułu:

- opłat geodezyjnych,

 

RACHUNEK

23 1600 1462 0008 4781 6213 8042

Wpłaty z tytułu dochodów Skarbu Państwa:

- użytkowania wieczystego gruntów Skarbu państwa,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

 

RACHUNEK

80 1600 1462 0008 4781 6182 9041

Wpłaty z tytułu:

- wadiów,

- zabezpieczeń należytego wykonania umowy,

- depozytów.

 

RACHUNEK:

91 8619 0006 0020 0001 6665 0001

OPŁATA SKARBOWA

 

RACHUNEK:

91 8619 0006 0020 0001 6665 0001

OPŁATA ZA PEŁNOMOCNICTWO