NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH:

RACHUNEK

07 1600 1462 0008 4781 6213 8039

- wpłaty z tytułu

- opłaty komunikacyjne :prawa jazdy, dowody rejestracyjny, tablice rejestracyjne, koncesje, zezwolenia, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne,

- wpłaty z tytułu czynszów,

- wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych pobieranych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

 

 

RACHUNEK

23 1600 1462 0008 4781 6213 8042

Wpłaty z tytułu dochodów Skarbu Państwa:

- użytkowania wieczystego gruntów Skarbu państwa,

- czynszu , dzierżawy, zarządu

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- wpłaty za wydane karty parkingowe

- wpłaty za pobyt w ŚDS

 

RACHUNEK

80 1600 1462 0008 4781 6182 9041

Służy do wpłat
- wadiów,

- zabezpieczeń należytego wykonania umowy

 

RACHUNEK:

91 8619 0006 0020 0001 6665 0001

OPŁATA SKARBOWA

 

 

RACHUNEK:

91 8619 0006 0020 0001 6665 0001

OPŁATA ZA PEŁNOMOCNICTWO