Wydarzenia

Baner programu

Do dnia 31.01.2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach prowadzi nabór wniosków o dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw w wysokości  do 5 000 zł

Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony:

www.praca.gov.pl 

Grafika dotycząca akcji testowania nauczycieli na obecność SARS-Cov-2

W powiecie myślenickim deklarację gotowości przystąpienia do badań na obecność koronawirusa złożyło około 400 osób i realizują badania zgodnie z ustalonym przez Myślenicki SANEPID harmonogramem. Testy rozpoczęto w dniu wczorajszym  i potrwają do 15 stycznia, są one dobrowolne i bezpłatne. Na testy zgłosić się mogą nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy szkoły, tj. obsługa administracyjna, kierownictwo szkoły, personel sekretariatu, pomocniczy, odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne i sprzątanie szkoły.

Przebudowane skrzyżowanie w Krzyszkowicach

Przebudowane drogi powiatowe w Krzyszkowicach i Sieprawiu - finał dwuetapowej inwestycji

Dobiegła końca rozpoczęta w minionym roku inwestycja Powiatu Myślenickiego w ramach której zostały przebudowane dwa skrzyżowania z innymi drogami powiatowymi w miejscowościach Krzyszkowice i Siepraw.

Łączny zrealizowany zakres robót objął wykonanie: nawierzchni jezdni na długości 1,66 km, chodnika na odcinku 1,45 km, pobocza - 1,87 km, odwodnienie drogi - 1,38 km.  W celu poprawy bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowania  w Sieprawiu powstało przejście dla pieszych z wyspą tzw. azylem.

Koszt inwestycji wyniósł: 2 374 385,88 zł, z czego 1 187 192 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostała kwota to środki z budżetu Powiatu Myślenickiego.

 

Akcja Szczepień COVID19

Od 27 grudnia w naszym kraju trwają szczepienia przeciwko COVID-19. Na starcie program został skierowany do pracowników sektora ochrony zdrowia, DPS-ów i miejskich ośrodków pomocy społecznej, personelu pomocniczego i administracyjnego w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz do rodziców wcześniaków.

 

Zachęcam wszystkich mieszkańców naszego powiatu do udziału w programie szczepień przeciw COVID-19. Korzystajmy ze sprawdzonych naukowo metod profilaktyki zdrowia, dbając nie tylko o siebie, ale także o innych.

– mówi Starosta Józef Tomal.

Niebawem, bo 15 stycznia, planuje się rozpoczęcie kolejnych etapów powszechnych szczepień:

etap 1: pensjonariusze DPS-ów oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. r. ż. w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, nauczyciele;

etap 2: osoby w wieku poniżej 60. r. ż. z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;

etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Zachęcamy do przystąpienia do akcji szczepień poprzez zarejestrowanie się: online: przez infolinię, u lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta.

Procedura szczepień krok po kroku i inne informacje w tym zakresie dostępne są na rządowej stronie www: "Szczepimy się"

na zdjęciu od prawej: radny powiatowy Kazimierz Panuś, dyrektor Toyota Marki Jacek Cygan, starosta myślenicki Józef Tomal, dyrektor SP ZOZ Adam Styczeń podczas odbioru samochodu marki Toyota

Ten kończący się rok był trudny dla nasz wszystkich, a  szczególnie dla służb medycznych, szpitali i personelu, którzy z wielkim poświeceniem ratują nasze życie i zdrowie w dobie pandemii. Ważne jest to, że w tych trudnych czasach są ludzie i instytucje, które wspierają także nasz Szpital w Myślenicach.

Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Sobieskiego w Myślenicach

Zakończyły się prace przy budowie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy  ul J. Sobieskiego w Myślenicach -z wyspą w osi jezdni tzw. azylem, oznakowaniem, doświetleniem samego przejścia i wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

 

- Nowe przejście dla pieszych przez ul. Sobieskiego w Myślenicach jest odpowiednio doświetlone, widoczne dla kierowców i pieszych. Przejście wyposażone w systemowe oświetlenie, sygnalizację ostrzegawczą spełnia określone warunki bezpieczeństwa dla mieszkańców tej części miasta i pozostałych użytkowników ruchu drogowego

- mówi starosta myślenicki Józef Tomal.

Grafika dotyczy opisu niektórych  form wsparcia oferowanych przez PUP w Myślenicach

Przedłużono udzielanie wsparcia, co oznacza, że  przedsiębiorcy i inne podmioty, którzy dotychczas nie skorzystali z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, będą mogli składać wnioski w formie elektronicznej oraz papierowej do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę podmiotu na następujące formy:

  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 ),
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,
  • niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców umarzalna,
  • niskooprocentowana pożyczka dla organizacji pozarządowych umarzalna,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej.

Droga powiatowa w miejscowości Stadniki

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w ostatnim czasie wykonał następujące roboty:

  • Gmina Dobczyce

- droga powiatowa w miejscowości Stadniki: profilowanie skarp i dna rowu, oczyszczenie korytek na odc. ok. 700m, ścięcie pobocza i oczyszczenie chodnika - 800m2, wycinka i karczowanie zakrzaczeń – 750m²

  • Gmina Myślenice

- droga powiatowa - ul. Droga na Chełm w Myślenicach: ścięcie pobocza – 400m2, wycinka i karczowanie zakrzaczeń – 80m², oczyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej – 2szt, udrożnienie przepustu Ø300, oczyszczenie płyty pomostu na obiekcie mostowym

- droga powiatowa nr w miejscowości Trzemeśnia (Radlanki): profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok. 90m, ścięcie pobocza – 90m², wymiana przepustu pod drogą Ø400 i dł. 7m, wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 150m²

- droga powiatowa w miejscowości Łęki: wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 200m², ścięcie pobocza – 1000m², naprawa stalowych barier sprężystych – 32m, ręczne plantowanie pod barierami 375m²

- droga powiatowa w miejscowości Osieczany (Bulina): wycinka i karczowanie zakrzaczeń o pow. ok. 1200m², profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok 1150m, ścięcie pobocza – 1150m², udrożnienie i oczyszczenie przepustu Ø800, montaż kraty o śr. 1m

- droga powiatowa w  miejscowości Osieczany: profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok 40m

Logo SDM

Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II zakończyła realizację projektu Sakralne Dziedzictwo Małopolski. Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, powstał portal internetowy Sakralne Dziedzictwo Małopolski, na którym prezentowanych jest kilka tysięcy dzieł sztuki sakralnej w terenu województwa małopolskiego oraz najcenniejsze archiwalia z zasobów Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Archiwum Krakowskiej Kapituły na Wawelu oraz Archiwum Archidiecezji Lwowskiej, które zostały zdigitalizowane i udostępnione na nowym portalu internetowym.

Portal Sakralne Dziedzictwo Małopolski jest dostępny pod adresem: https://sdm.upjp2.edu.pl

do pobrania:

informacja Sakralne Dziedzictwo Małopolski (plik pdf)