Wydarzenia

Grafika z dotacją

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach informuje o nowym wsparciu dla przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.,  o które będzie można ubiegać się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 lutego.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – do 5000 zł - świadczenie wypłacane przez PUP

Warunkiem uzyskania dotacji przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę jest:

Na zdjęciu starosta Józef Tomal oraz wicestarosta Rafał Kudas podczas obrad sesji Rady Powiatu w formie online

Podczas XXX sesji Rady Powiatu Myślenickiego, która  odbyła się 28 stycznia pod przewodnictwem Tadeusza Żaby, w formie online,  radni podjęli uchwały, m.in. w sprawie: 

- przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie myślenickim” finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach; 

- wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji programu PFRON pod nazwą „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2021r. Program umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania, likwidacji barier transportowych oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 

-  udzielenia pomocy finansowej – dotacji celowej w wysokości 10 000zł Gminie Wiśniowa na dofinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze w Węglówce; 

- przekazania środków finansowych w wysokości 10 000zł  na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji celem współuczestnictwa Powiatu Myślenickiego w zadaniu „Zakup materiałów budowlanych, sprzętu i wyposażenia biurowego w ramach planowanych prac remontowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach”.

Herb powiatu myślenickiego

Zawiadomienie

 

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  28 stycznia 2021  r.  /czwartek/ o godz. 12.00 odbędzie się XXX sesja Rady Powiatu Myślenickiego 
w formie online.

 

Herb powiatu myślenickiego

 Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że:  zgodnie z  decyzją  przewodniczącego Komisji w dniu  28 stycznia 2021 r. /czwartek/  o godz. 10.30 odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w formie on-line.

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

  • Przyjęcie porządku posiedzenia.
  • Przyjęcie protokołów.
  • Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
  • Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021.

      Barbara Stanach

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

 

Treść oryginalnego zawiadomienia - załącznik 

logo PCPR

Zarząd Powiatu Myślenickiego  informuje o  planowanym przystąpieniu przez Powiat Myślenicki do realizacji w roku 2021 Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.”Programu wyrównywania różnic między regionami III.” Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  i komunikowania, likwidacji barier transportowych oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych Program przewiduje stosowanie zasady zwiększonej koncentracji środków w wybranych regionach i zadaniach, tak aby finansowane działania możliwie szybko przyniosły zakładane efekty. W programie przewidziana jest możliwość ustalania terminów wdrażania realizacji poszczególnych obszarów programu w zależności od możliwości finansowych PFRON i występujących w poszczególnych obszarach potrzeb.

Logo 1%

Szanowni  Państwo!

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Na terenie powiatu myślenickiego działają organizacje pożytku publicznego, na rzecz których można przekazać 1% swojego podatku. Mając na uwadze wspieranie rozwoju społeczności lokalnej oraz realizując zapisy "Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021", w zakresie dotyczącym promocji przekazywania 1 % podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego (określone w Rozdziale V. Formy współpracy, §5, ust.2, pkt 4 lit. d - przedmiotowego Programu), Powiat Myślenicki - Starostwo Powiatowe zaprasza Państwa do wzięcia udziału w akcji przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego.

Do 30 kwietnia 2021 r. wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Każdy z nas może zdecydować o przeznaczeniu 1% wpłacanego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego z naszej najbliższej okolicy. Organizacje pożytku publicznego działają dla dobra wszystkich mieszkańców, stanowią nasz wspólny kapitał. Zachęcam do wspierania lokalnych OPP - fundacji i stowarzyszeń aktywnie działających na terenie  powiatu myślenickiego, które zajmują się kluczowymi dziedzinami życia społecznego. Warto dokonać odpisu 1% dla OPP, bowiem przekazane kwoty są przeznaczane na działalność w szeregu obszarach życia społecznego: ochronę zdrowia, kulturę, naukę, sport, pomoc społeczną, rozwój aktywności osób starszych, przeciwdziałanie bezrobociu, bezpieczeństwo publiczne oraz działalność charytatywną. Przekazanie 1 % podatku przyczynia się do wzmocnienia poczucia solidarności społecznej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji działalność organizacji pożytku publicznego.

                                                                                                /-/ Józef Tomal

 

                                                                                                Starosta Myślenicki

 

Grafika odnosząca się do akcji szczepień

W całej Polsce od 27 grudnia 2020 r. rozpoczął się program szczepień przeciw COVID – 19, a w powiecie myślenickim pierwsze szczepienia personelu placówek medycznych wykonano 4. stycznia 2021.

Program jest wdrażany etapami. Obecnie jesteśmy w trakcie Etapu 0, czyli szczepienia wykonywane są wśród personelu placówek medycznych, a zapisy do nich trwają do 14 stycznia 2021 r. Planowane zakończenie tego etapu ma przypadać na koniec stycznia 2021. Szczepienia wykonuje Punkt Szczepień przy Oddziale Zakaźnym SP ZOZ w Myślenicach (szpital węzłowy). Do tej pory zaszczepiono ponad 430 osób, zgłoszeń jest około 1300.

 

Równocześnie trwają przygotowania do realizacji Etapu I, który rozpocznie się od 25 stycznia 2021  i będzie realizowany przez przychodnie POZ. Szczepionki przeznaczone są dla seniorów i dla mieszkańców DPS, a potem dla kolejnych grup. Rejestracja dla osób, które skończyły 80 lat „rusza” od 15 stycznia 2021 r., a dla tych, którzy ukończyli 70 lat - od 22 stycznia.

Lista placówek POZ na terenie powiatu myślenickiego gdzie można zarejestrować się i zrealizować szczepienia: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/malopolskie.

Pandemia SARS-COV-2, zmieniła nasze życie prywatne, zawodowe, społeczno-gospodarcze. Do dnia  13.01.2021 r. potwierdzonych zostało w powiecie myślenickim 4889 zakażeń. Z osób chorujących na COVID-19 zmarły 82 osoby. Dostępne od niedawna szczepionki przeciw COVID-19 są szansą na zdobycie kontroli nad transmisją koronawirusa i zapanowanie nad pandemią. Warunkiem jednak jest wysoki procent zaszczepionych osób.

 

Zachęcam wszystkich mieszkańców powiatu myślenickiego do szczepień, a rodziny seniorów do pomocy im w tym procesie

mówi starosta Józef Tomal.

Zapraszamy do śledzenia strony www i fanpage Powiatu Myślenickiego – będziemy podawać informacje na temat realizacji programu szczepień na bieżąco, gdyż sytuacja jest dynamiczna, a pewne rozwiązania są analizowane i zmieniane na bieżąco. 

Grafika nabór

W Polsce jest wiele firm, które samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują wartościowe projekty społeczne, angażując się przy tym całym sercem. Warto, aby dowiedziała się o nich cała Polska. Od 11 stycznia 2021 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Kapituła nagrodzi w tym roku również firmy zaangażowane w przeciwdziałanie skutkom pandemii. Do kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid-19”, mogą zgłaszać się firmy, koalicje firm i fundacje korporacyjne.

Wnioski można składać od 11 stycznia do 8 lutego na stronie dobroczyncaroku.pl

Hasło tegorocznej edycji to Bohaterowie społecznego zaangażowania!

11 MBOT

Od 314 dni 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej walczy z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie województwa małopolskiego. Wspólnie z żołnierzami Wojsk Lądowych: 6 Brygady Powietrznodesantowej, 5 batalionu dowodzenia, Dowództwa Garnizonu Warszawa i Sił Powietrznych, 8 Bazy Lotnictwa Transportowego -  działa w ponad 20 szpitalach na terenie Małopolski: