Wydarzenia

Otwarcie oddziału wewnętrznego

W dniu dzisiejszym miało miejsce uroczyste otwarcie  wyremontowanego Oddziału wewnętrznego wraz z intensywną opieką kardiologiczną myślenickiego szpitala, którego modernizacja rozpoczęła się wiosną ubiegłego roku.

Oddział wewnętrzny należy do największych oddziałów w SPZOZ w Myślenicach (rocznie jest w nim leczonych średnio 1 500 pacjentów) więc jego modernizacja była dużym wyzwaniem logistycznym. Inwestycja obejmowała powierzchnię ponad 784 m2 , gdzie wykonano m.in. roboty rozbiórkowe: demontaż okien, podłóg, instalacji sanitarnej i elektrycznej; roboty budowlane: montaż stolarki okiennej i drzwiowej, drzwi pożarowych, sufitów podwieszanych, posadzek, tynków; instalacje: wodno-kanalizacyjne, grzewcze i chłodnicze, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych, elektryczne.

Całkowity koszt inwestycji to 7 068 400 złotych, w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych: 6 200 000 zł, wkład Powiatu Myślenickiego: 678 543 zł, SPZOZ w Myślenicach: 189 857 zł.

To już kolejny oddział Myślenickiego szpitala , który został zmodernizowany. Niedawno spotkaliśmy się w tym budynku, aby dokonać otwarcia wyremontowanych oddziałów: Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz Chirurgii Ogólnej. Cieszę się, że wciąż możemy poprawiać komfort oraz warunki leczenia w naszym szpitalu. Dzięki temu personel szpitala w doskonałych warunkach może pomagać chorym. Chcemy, aby szpital stał się wizytówką naszego regionu, świadczącą usługi na najwyższym poziomie. Ważnym warunkiem który to umożliwia, są spełniające wymogi sanitarne i przyjazne pacjentom oraz personelowi pomieszczenia. Na to mamy wpływ i od wielu lat Powiat Myślenicki wspiera szpital w tym zakresie. Z dumą i satysfakcją otwieramy dzisiaj kolejną, super nowoczesna inwestycję, w jednym z najbardziej potrzebnych i podstawowych oddziałów w powiatowym szpitalu, oddziale wewnętrznym.– powiedział podczas uroczystego otwarcia starosta Józef Tomal.

Wszystkie działania podejmujemy w trosce o mieszkańców naszego powiatu jak i o pacjentach spoza jego obszaru. Nasze działania są także dowodem perspektywicznego myślenia o stałym rozwoju placówki i chęci doskonalenia jej oferty leczniczej. – dodaje wiecestarosta Rafał Kudas

 

logo cyberbezpieczeństwo

Aktualne informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/aktualnosci

Herb powiatu myślenickiego

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji :

 

Laureat Rankingu Powiatów 2021

W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów 2021 przeprowadzonym przez Związek Powiatów Polskich Powiat Myślenicki zajął 9. miejsce w kategorii ,,powiat powyżej 120 tys. mieszkańców” i został wyróżniony tytułem Laureata Rankingu.

Powiat Myślenicki zajął też najwyższe miejsce w rankingu spośród powiatów z Małopolski. Kolejne powiaty z województwa małopolskiego objęte rankingiem zajęły : 13. miejsce Powiat Chrzanowski, 15. miejsce Powiat Krakowski.

W pierwszej dziesiątce najlepszych powiatów w kraju Powiat Myślenicki utrzymuje się nieprzerwanie od 2012 roku.

To już dziesiąty z rzędu zaszczytny tytuł Laureata Rankingu Powiatów przyznany naszemu Powiatowi.

Wynik osiągnięty w prestiżowym Rankingu ZPP 2021 potwierdza przynależność Powiatu Myślenickiego do elitarnego grona liderów samorządów powiatowych  w Polsce.

 

Więcej informacji o licytacji na stronie - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Spotkanie informacyjne w starostwie: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Z inicjatywy starosty myślenickiego Józefa Tomala w dniu 3. grudnia w Starostwie Powiatowym w Myślenicach odbyło się spotkanie informacyjne dla samorządowców, burmistrzów i wójtów z Gmin z terenu powiatu myślenickiego dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.

W spotkaniu oprócz włodarzy gmin uczestniczyli również: Władysław Kurowski Poseł na Sejm RP, Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski - uczestniczący w spotkaniu w formie online, Ewa Gil Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego, Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. współpracy z JST, wicestarosta myślenicki Rafał Kudas  i sekretarz Powiatu Mieczysław Kęsek.

Gości przybyłych na spotkanie powitał starosta myślenicki Józef Tomal.

Grafika dotycząca głosowania: Wybierz najciekawszą inicjatywę Małopolska Lokalnie

Tegoroczna edycja Małopolska Lokalnie dobiega końca. Teraz czas na ruch internautów – zagłosuj, wybierz najlepszą Twoim zdaniem inicjatywę lokalną. Głosowanie trwa do 06 grudnia do godziny 12.00. Każdego dnia można oddać 1 głos. Partnerem projektu jest Powiat Myślenicki.

Herb powiatu myślenickiego

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 02 grudnia 2021 r. /czwartek/ o godz. 14.00 odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w formie online.