Wydarzenia

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do honorowej Nagrody „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych.

W tegorocznej edycji Nagrody „Kryształy Soli” najlepsza małopolska organizacja pozarządowa otrzyma nagrodę finansową w wysokości 15 000 zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych ,,Kryształy Soli” zostanie przyznana po raz siedemnasty w następujących kategoriach:

  • Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
  • Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna
  • Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie
  • Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia
  • Gospodarka i Zrównoważony Rozwój
  • Najlepszy Projekt Społeczny

Kto może zgłosić kandydatów do Nagrody?

Osoby prawne, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 16 sierpnia 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzór formularzy zgłoszeniowych dostępne są na stronie internetowej:

https://www.malopolska.pl/samorzad/nagrody/wspolpraca/krysztaly-soli

Więcej informacji można uzyskać w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, tel. 12 61 60 121 / 12 61 60 531
Baner- spotkanie informacyjne

Mieszkacie w Małopolsce? Macie interesujący pomysł na działanie w Waszej społeczności, ale nie macie pieniędzy, żeby go zrealizować? A może dopiero założyliście swoją organizację i nie wiecie, skąd wziąć środki na szkolenie dla wolontariuszy, którzy będą wspierać Waszą działalność? Odpowiedzią na te potrzeby może stać się Program Małopolska Lokalnie, w którym liczy się przede wszystkim pomysł!

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych przygotowała dla mieszkańców i młodych organizacji pozarządowych z terenu Małopolski konkurs grantowy z dofinansowaniem do 6000 zł podzielony na dwie ścieżki wsparcia:

  • Projekty społeczne, jeśli jesteście młodą organizacją pozarządową lub grupą nieformalną,
  • Projekty rozwojowe dla młodych organizacji pozarządowych.

 Nabór projektów rozpoczyna się 7 lipca i potrwa do 28 lipca 2021r.

Zapraszamy absolwentów branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, w którym nauka trwa 3 lata.

Szkoła kształci w systemie zaocznym - zjazdy 2 razy w miesiącu w  soboty i niedziele. Wnioski wraz z dokumentami przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Szkoły. Rekrutacja trwa do 14 lipca 2021 r. (rekrutacja uzupełniająca - do 28 sierpnia 2021 r.). Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów w REGULAMINIE REKRUTACJI na stronie szkoły www.zszio.edu.pl. SZKOŁA JEST BEZPŁATNA

plakat Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Państwo,

do 30 września br. na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisu służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

SRPM na 2021-2030

 Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 - 2030 uchwalona została 24 czerwca 2021 r. przez radnych Powiatu Myślenickiego.

Dotychczasowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2014 - 2020, uchwalona przez Radę Powiatu w Myślenicach w grudniu 2013 roku określała rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu Myślenickiego do roku 2020.

Plakat: Program profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy dla mieszkańców powiatu myślenickiego

Zachęcamy mieszkańców naszego powiatu do skorzystania z Programu profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy, w ramach którego każdy zakwalifikowany uczestnik zostanie objęty pakietem badań podstawowych (lipidogram, glukoza na czczo, fibrynogen, CRP, hemoglobina glikowana HbA1c, pomiar wskaźników BMI i WHR oraz ciśnienia tętniczego krwi) wraz z konsultacją lekarską i edukacją profilaktyczną. Po tym etapie, na podstawie interpretacji wyników badań, lekarz specjalista zdecyduje o kwalifikacji do kolejnego etapu – będą to osoby z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, u których zostanie wykonane badanie echokardiograficzne i ocena kompleksu intima-media w tętnicach szyjnych w badaniu dopplerowskim – IMT.  Na zakończenie uczestnik otrzyma zalecenia dotyczące dalszego postępowania, w tym skierowanie do objęcia leczeniem przez właściwą poradnię specjalistyczną, ewentualnie inne podmioty lecznicze w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Przygotowania Powiatu Myślenickiego, poszczególnych służb i inspekcji do przeprowadzenia akcji ,,Bezpieczne wakacje” oraz projekt „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2023” - to przewodnie tematy, omówione 22. czerwca na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, któremu przewodniczył starosta Józef Tomal.

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  24 czerwca 2021  r.  /czwartek/ o godz. 13.00 odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu Myślenickiego 
w formie online.

Baner Projekt „Kierunek Kariera”

Pracujesz? Masz wykształcenie wyższe?

Chcesz dowiedzieć się jakie kompetencje ogólne warto rozwijać?

Nauczyć się języka obcego? Profesjonalnie zarządzać projektami? Zdobyć kompetencje cyfrowe lub z zakresu mobilności?

Jeśli tak, to mamy dla Ciebie ciekawą ofertę.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”, w którym już 14 czerwca o godzinie 10.00 ruszamy z rekrutacją dedykowaną osobom z wyższym wykształceniem. Specjalnie dla tej grupy przygotowaliśmy 10.000 miejsc!