Szanowni Państwo,

W związku z przeprowadzaną ewaluacją zewnętrzną Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem  i Gościbią” zwraca się do mieszkańców obszaru LGD z prośbą o uzupełnienie krótkiej ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/1ka-Vb9Q70TU8JxQjJwFCkbfP53wxDJPFB5pHuQ8614w/edit?usp=sharingLINK

Ankieta pozwoli pozyskać więcej informacji na temat efektów funkcjonowania LGD „MDiG” oraz wdrażania LSR w perspektywie finansowej 2014-2020.

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Lokalna Grupa Działania ,,Między Dalinem i Gościbią”