posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Bezpieczna droga do szkoły oraz ocena bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji w odniesieniu do obowiązującego w kraju stanu epidemii i przepisów z tym związanych oraz Podsumowanie działań przeciwpowodziowych prowadzonych przez służby i PCZK podczas obfitych opadów deszczu w dniach 18 lipca i 5 sierpnia br. - to tematy omówione 30. sierpnia w starostwie myślenickim na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył starosta Józef Tomal.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie PZZK - przedstawiciele służb i inspekcji z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, Wydziału  Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydziału Komunikacji starostwa. W spotkaniu uczestniczył również Mieczysław Kęsek sekretarz Powiatu

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pozytywnie ocenił akcję przeprowadzoną na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas mijających wakacji. Nie odnotowano nieszczęśliwych wypadków, nie stwierdzono nieprawidłowości, które mogłyby być zagrożeniem dla biorących udział w wypoczynku letnim. Odbyły się kontrole pojazdów, a także miejsc, w których wypoczywały dzieci  i młodzież.

W związku z powrotem uczniów do szkół po okresie wakacyjnym, funkcjonariusze myślenickiej policji z wydziałów ruchu drogowego oraz prewencji w ramach akcji ,,Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzą kontrolę autobusów dowożących młodzież do szkół oraz kontrolę oznakowania dróg  i przejść w pobliżu szkół Zwiększy się również liczba patroli w okolicach szkół, zwłaszcza tych mieszczących się przy ruchliwych drogach. Z kolei KP PSP w Myślenicach we wrześniu rozpocznie realizację programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony p.poż. przeznaczonych dla szkół i przedszkoli.

Omówiono również bieżącą sytuację epidemiczną w powiecie myślenickim. Poszczególne służby, inspekcje i wydziały starostwa przedstawiły działania, które będą podjęte w celu zapewnienia bezpiecznego powrotu uczniów do szkół.

Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki wraca 4764 uczniów.  Od 1 września br. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się  w szkole na zasadach sprzed pandemii - w trybie stacjonarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło Wytyczne dla szkół opracowane przez MEiN, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. W ramach wspólnych działań Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do szkół trafią środki bezpieczeństwa: bramki do mierzenia temperatury, termometry, rękawiczki, maseczki czy płyny dezynfekujące.

Zapewniony jest transport publiczny uczniów dojeżdżających do szkół. Przewoźnicy z terenu powiatu myślenickiego będą obsługiwać lokalne linie komunikacyjne wg rozkładu jazdy dostosowanego do prowadzonych zajęć lekcyjnych w szkołach.

W kolejnej części posiedzenia podsumowano działania przeciwpowodziowe prowadzone przez służby i Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego podczas nocnych burz i ulewnych deszczy w dniach 18 lipca i 5 sierpnia br. Przedstawiono działania operacyjne PCZK, powiatowych służb, inspekcji  i straży pożarnej prowadzone wówczas na terenach powodziowych w Gminach: Myślenice (miejscowości: Głogoczów i Krzyszkowice), Sułkowice (Krzywaczka), Pcim i Tokarnia dla ochrony życia i ratowania mienia mieszkańców oraz zabezpieczenia i naprawy  infrastruktury drogowej Powiatu. Wskazano również na konieczne działania w przypadku wystąpienia sytuacji powodziowej  w przyszłości  oraz w celu zabezpieczenia infrastruktury przed ewentualnymi kolejnymi nawałnicami.

 

Galeria