Wydarzenia

Komunikat o zmianie ogranizacji ruchu na odcinkach ulic Niepodległościi Daszyńskiego w okolicach cmentarzy komunalnego i parafialnego w Myśleniach w związku z dniem 1 listopada Wszystkich Świętych

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku od skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Jagiełły do rozwidlenia ul. I. Daszyńskiego (przed zjazdem na łącznik z „Zakopianką”). Prosimy kierujących pojazdami, którzy będą odwiedzać cmentarz oraz korzystać z wymienionych ulic o wjazd od strony ul. Niepodległości.

Laureaci Nagród Starosty Myślenickiego w Dziedzinie Kultury 2021| Laureaci Nagród Starosty Myślenickiego w Dziedzinie Kultury 2021

Nagrody przyznawane są za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W tym roku zostało nagrodzonych 11 osób za osiągnięcia sportowe. 10 nagród przyznano za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Pula wszystkich 21 nagród wyniosła 42 tysiące złotych.

 

Serdecznie dziękuję wszystkim, zwłaszcza tym, którzy mimo przeciwności, jaką jest sytuacja epidemiologiczna, nie odłożyli na bok swojego hobby, godząc je z pracą zawodową i podjęli działania w  dziedzinie kultury oraz sportu. Bardzo dziękuję Wam za wytrwałość i życzę dalszych sukcesów i determinacji w realizacji wspaniałych pasji. Jestem dumny, że w taki sposób reprezentujecie Powiat Myślenicki, a niektórzy z Was swoimi osiągnięciami także  nasz kraj- mówił do Laureatów na uroczystości wręczenia nagród Starosta Józef Tomal.

 

W uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się dnia 4 października udział wzięli również: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Maciej Ostrowski, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Jacek Pasiowiec, przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Edward Zadora, wicestarosta myślenicki Rafał Kudas, członkowie Zarządu Powiatu:  Trojan Krzysztof, Bolesław Pajka, Andrzej Pułka.

Plakat_Szlachetna paczka

Jeżeli nie uda się zrekrutować brakującej liczby blisko 8 tysięcy wolontariuszy, skala pomocy w Paczce będzie w tym roku zdecydowanie mniejsza. To już ostatni moment, by się zgłosić. Można to zrobić za pośrednictwem strony www.superw.pl.

– Pani Sylwia wraz z mężem bardzo cieszyła się na wieść o tym, że już niedługo na świat przyjdzie ich wymarzona córeczka. Gdy Zosia się urodziła okazało się, że będzie dziewczynką z niepełnosprawnością intelektualną. Po kilku miesiącach mąż pani Sylwii odszedł. Kobieta została bez środków do życia, ze złamanym sercem. Gdy po jakimś czasie stanęła na nogi i znalazła pracę, przyszła pandemia. Najpierw zmniejszono pani Sylwii etat, a w końcu zwolniono ją z pracy. Kobieta nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc  mówi Joanna Sadzik. – Takich osób są tysiące, docierają do nich wolontariusze Szlachetnej Paczki. Bez Ciebie nie będziemy mogli pomóc.

Ankieta

Szanowni Państwo,

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu jako partner
w projekcie „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” (PLBU.01.01.00-18-0365/17-00) w okresie wrzesień - październik 2021 r. prowadzi badania wśród mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w polskiej i ukraińskiej części Karpat (w tym młodzieży, przedsiębiorców sektora turystycznego i rzemiosła, ekspertów społecznych - przedstawicieli władz i instytucji publicznych) ogniskujące się na kwestiach:

Herb powiatu myślenickiego
Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 27 września 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 15.15  odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w formie on-line.

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
  4. Informacja nt. egzaminów maturalnych i zawodowych w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021.
  5. Sprawy bieżące.

                                  

 

                                                                                              Biuro Rady  i  Zarządu  Powiatu

                                                                                                                 /.../ Danuta Dziadkowiec

 

 

Do pobrania

Pełna treść zawiadomienia

Herb powiatu myślenickiego

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 28 września 2021 roku /wtorek/ o godz. 14.30  odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej  w formie online.

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zaopiniowanie Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myślenickim na lata 2021-2026.
  4. Sprawy bieżące.

                                                                                            Biuro Rady i Zarządu Powiatu

                                                                                                       Barbara Stanach


 

 

Do pobrania

Pełna treść zawiadomienia

Herb powiatu myślenickiego

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu 22 września 2021 roku /środa/ o godz. 14.00 w formie online odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

Grafika dotycząca możliwość zbadania swoich kości w “osteobusie”
W dniu 10, 29 i 30 września 2021 mieszkańcy Myślenic i okolic będą mieli możliwość zbadania swoich kości w “osteobusie”.

Mobilna pracownia densytometryczna stanie przy SPZOZ-ie w Myślenicach ul. Szpitalna 2. Zapisy telefonicznie lub osobiście w rejestracji do poradni specjalistycznej (budynek administracji - parter)
tel. 12 273-03-40 lub 512 351 600.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu informuje, że do dnia 27.09.2021 r. można składać w Starostwie, przy ul. M. Reja 13, wnioski o dofinansowanie zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych i kulturalnych, które będą realizowane w przyszłym roku budżetowym.

W budżecie sportu, turystyki i kultury na rok 2022 zostaną ujęte przedsięwzięcia o charakterze co najmniej ponadgminnym.

Wnioski do pobrania:

Dofinansowanie imprezy sportowej, turystycznej o zasięgu powiatowym, realizowanej w roku 2022

Dofinansowanie imprezy kulturalnej o zasięgu powiatowym, realizowanej w roku 2022

 

Wniosek należy przesłać do 27.09.2021 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13

Lub złożyć osobiście na dzienniku podawczym w sekretariacie (adres j.w.)