Herb powiatu myślenickiego
Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 27 września 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 15.15  odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w formie on-line.

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
  4. Informacja nt. egzaminów maturalnych i zawodowych w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021.
  5. Sprawy bieżące.

                                  

 

                                                                                              Biuro Rady  i  Zarządu  Powiatu

                                                                                                                 /.../ Danuta Dziadkowiec

 

 

Do pobrania

Pełna treść zawiadomienia