Herb powiatu myślenickiego

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu 22 września 2021 roku /środa/ o godz. 14.00 w formie online odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

 

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  2. Przyjęcie protokołu.

  3. Informacja Geodety Powiatowego nt. scalania gruntów we wsi Krzeczów Gmina Lubień w ramach PROW 2014 – 2020.

  4. Przedstawienie przez Ekodoradcę :

  • „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślenickiego za lata 2019 – 2020”,

  • informacji nt. realizacji projektu Life Ekomalopolska”.

  1. Sprawy bieżące.

 

 

Do pobrania

Pełna treść zawiadomienia