Wydarzenia

Trwa budowa nowej siedziby Starostwa

Trwa I etap budowy nowego budynku Starostwa, przy ulicy Drogowców. Prace rozpoczęły się 2 miesiące temu. Dotychczas zrobiono wykopy pod nowy budynek, wykonano zbrojoną płytę fundamentową, przygotowano ściany fundamentowe wraz ze zbrojeniem oraz ściany żelbetowe piwnic i strop w piwnicy.

Konkurs Równać Szanse – sprawdź i aplikuj o 8 500 zł na inicjatywę z młodzieżą

Masz chęć na zmiany? Chcesz rozwinąć swoje pasje? A może chcesz poznać co cie pasjonuje? Sprawdź siebie, nawiąż współpracę z różnymi instytucjami oraz swoimi rówieśnikami! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i aplikowania wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse. Program wyposaża młodych ludzi w umiejętności skutecznego radzenia sobie w różnych sytuacjach. Jesteśmy przekonani, że to doświadczenie procentować będzie w życiu młodych ludzi - niezależnie od tego, co, z kim i gdzie będą robić.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

  • 03 października 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 (sala obrad) w odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu myślenickiego za I półrocze 2019 roku.
  4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  5. Sprawy bieżące

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 03 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 12.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XIV SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

Józef Tomal Starosta Myślenicki - wybrany Sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Józef Tomal Starosta Myślenicki - wybrany Sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

23 września 2019 r., podczas pierwszego w VIII kadencji posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Józef Tomal - Starosta Myślenicki został wybrany na funkcję Sekretarza Zarządu SGiPM.

- Dziękuję Członkom Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okazane zaufanie. Wybór na stanowisko Sekretarza Zarządu SGiPM traktuję jako wyraz akceptacji i docenienia mojej dotychczasowej pracy jako samorządowca na rzecz społeczności Powiatu Myślenickiego i mieszkańców Małopolski – powiedział starosta Józef Tomal.

W dniach 19 - 20 września 2019 roku, interwentki Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, Pani Bożena Piwowarska i Pani Alina Ulman, wraz z Dyrektorką OIKiP Panią Sylwią Michalec - Jękot, uczestniczyły w II Konferencji naukowej "Przemoc domowa. Perspektywa psychologiczna, społeczna, prawna". Było to niezwykle ważne i owocne spotkanie środowiska zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Ważnym wydarzeniem, było spotkanie z zespołem specjalistów pracujących w Niebieskiej Linii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szefowej Zespołu Pani Renacie Durdzie, dziękujemy za zaproszenie. Mamy się od kogo uczyć profesjonalizmu, ofiarności i pasji. Dziękujemy całemu Zespołowi Niebieskiej Linii za budowanie ścieżek współpracy.

Kolejne środki na drogi powiatowe

Do powiatu myślenickiego trafia ponad 11 milionów złotych - Wojewoda Zbigniew Starzec przekazał lokalnym samorządowcom symboliczne promesy.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 25 września 2019 r. /środa/ o godz. 7.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 (sala obrad) w odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU /ŚRODA/ O GODZ. 8.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.