Józef Tomal Starosta Myślenicki - wybrany Sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Józef Tomal Starosta Myślenicki - wybrany Sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

23 września 2019 r., podczas pierwszego w VIII kadencji posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Józef Tomal - Starosta Myślenicki został wybrany na funkcję Sekretarza Zarządu SGiPM.

- Dziękuję Członkom Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okazane zaufanie. Wybór na stanowisko Sekretarza Zarządu SGiPM traktuję jako wyraz akceptacji i docenienia mojej dotychczasowej pracy jako samorządowca na rzecz społeczności Powiatu Myślenickiego i mieszkańców Małopolski – powiedział starosta Józef Tomal.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest największą polską regionalną organizacją samorządową. Zostało założone w 1991 r. Zrzesza obecnie blisko 100 gmin i powiatów z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i części śląskiego (obszar historycznej Małopolski). Członkiem SGiPM jest również Województwo Małopolskie.

Cele Stowarzyszenia obejmują szeroko zakreślone działania na rzecz upowszechniania idei samorządności oraz rozwoju Małopolski i jej mieszkańców, w tym m.in. budowa kapitału społecznego na poziomie lokalnym, umacnianie więzi kulturalnych i gospodarczych, ochrona środowiska naturalnego, a także promocja Małopolski w Polsce i za granicą.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez: promocję i udział w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych, działalność informacyjną, wydawniczą, badawczą oraz szkoleniową, a także poprzez współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Stowarzyszenie reprezentuje gminy i powiaty z regionu historycznej Małopolski wobec rządu i parlamentu, zabierając głos w najistotniejszych dla samorządu kwestiach. Podejmuje działania na rzecz współpracy regionalnych związków gmin i powiatów w ramach Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. SGiPM wspiera działania samorządów na rzecz poprawy infrastruktury transportowej, strategii rozwoju regionów oraz pozyskiwania środków z UE.

Nowe władze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski 8 Kadencji