PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 03 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 12.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XIV SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.PORZĄDEK OBRAD XIV SESJI

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia Uchwały Nr XI/70/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 czerwca 2019 r w sprawie sytuacji szpitali powiatowych (druk Nr 92).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/231/2009 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 16 kwietnia 2009 r w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy (…) (druk Nr 93).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Myślenickiego (druk Nr 94).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu na cele mieszkaniowe (druk Nr 95).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 w Myślenicach (druk Nr 96).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Powiat Myślenicki porozumienia z Powiatem Nowotarskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego osób na linii użyteczności publicznej realizowanej na terenie Powiatu Myślenickiego od miejscowości Lubień przez Myślenice (…) (druk Nr 97)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nierozpatrzenie skargi w terminie (druk Nr 98).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nieodpowiednie odprowadzanie wód z drogi powiatowej K1935 (druk Nr 99).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Myślenickiego (druk Nr 100).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r (druk Nr 101).
 16. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu myślenickiego za I półrocze 2019 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Myślenickiego (druk nr 102).
 18. Przedstawienie przez Nadzór Wodny w Bochni sprawozdania za rok 2018.
 19. Przedstawienie przez Nadzór Wodny w Myślenicach sprawozdania za rok 2018.
 20. Przedstawienie przez Nadzór Wodny w Suchej Beskidzkiej sprawozdania za rok 2018.
 21. Przedstawienie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślenickiego za lata 2017 - 2018.
 22. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 23. Wolne wnioski i oświadczenia.
 24. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 25. Zakończenie XIV sesji.

 

 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 /-/ MACIEJ OSTROWSKI