Wydarzenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i skierowany jest do osób:
  • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub stale i w sposób ciągły współpracuje na podstawie innego rodzaju umowy w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej tj. placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub ośrodku dla dzieci i młodzieży
  • bezpośrednio i na co dzień pracujących z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi do 25 r. ż. wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym
  • świadczona przez osoby praca ma charakter wychowawczy, terapeutyczny, socjalizacyjny lub rehabilitacyjny lub dotyczy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • posiadających zgodę oraz rekomendację od pracodawcy do udziału w programie mobilności ponadnarodowej
  • deklarujących sporządzenie raportu po zakończeniu mobilności oraz przeprowadzenie dla współpracowników spotkania informacyjnego celem przekazania zdobytej wiedzy podczas wyjazdu.
Uczestnictwo w projekcie  to możliwość podniesienia kompetencji zawodowych w zakresie innowacyjnej metody pracy indywidualnej i grupowej  w obszarze listy kluczowych kompetencji i wartości oraz tutoringu w pracy z dziećmi, młodzieżą osobami młodymi dotkniętymi wykluczeniem lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Do pobrania:
Informacje o projekcie 

Już w najbliższy piątek 20 sierpnia i sobotę 21 sierpnia zapraszamy do miasteczka zdrowia, które będzie znajdowało się przy budynku naszego Starostwa – w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 5.

W piątek i w sobotę będzie czekał na Was krwiobus, a w sobotę również mammobus oraz punkty informacyjne dotyczące cytologii i mammografii.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na IV Sułkowickie Granie, które odbędzie się 29.08.br. na Zalewie w Sułkowicach.

Zapraszamy na Recital Fortepianowy, który odbędzie się 28.08.br. w Kościele NSPJ w Sułkowicach w ramach festiwalu Piano Summer Muzeum Książąt Czartoryskich.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) wydał ostrzeżenie meteorologiczne.

Aktualne ostrzeżenie dla powiatu myślenickiego:

Ostrzeżenie meteorologiczne:
Burze z gradem
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Po zakończeniu ważności ostrzeżenia na burze z gradem przewidywane wydanie ostrzeżenia na intensywne opady deszczu z burzami.
Ważność:
Od: 2021-08-16 godz. 12.00
Do: 2021-08-16 godz. 21.00
synoptyk IMGW-PIB: Grzegorz Mikutel
Czas wydania: 2021-08-16 godz. 07:29

Więcej informacji na stronie IMGW-PIB: https://www.imgw.pl/node/1

Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbywają się pod hasłem „Zostań Żołnierzem RP”.

W Województwie Małopolskim odbędą się 2 pikniki: 15 sierpnia w Krakowie (13:00-19:00 Muzeum Archeologiczne) i w Biskupicach (9:00 - 20:00 Urząd Gminy). Czeka szereg atrakcji m.in. wystawa sprzętu i uzbrojenia, tor przeszkód, żołnierski poczęstunek i wiele innych. 

Obraz komunikat

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 16 sierpnia do 22 sierpnia 2021 r. nocne dyżury w godz. 2100-800 rano, na terenie powiatu myślenickiego pełnić będzie Apteka Słoneczna przy ul. Szpitalnej 3 A w Myślenicach za Aptekę Słoneczną  przy ul. Reja 6. Informacje dotyczące dyżurów nocnych znajdą Państwo w każdej aptece oraz na stronie www. powiatu wraz z rozkładem godzinowym pracy myślenickich aptek: Harmonogram nocnych dyżurów aptek

Błyskawiczne powodzie, długotrwałe susze, gwałtowne burze i gradobicia to efekt zmian klimatu wywołanego presją człowieka na środowisko. Jako Powiat Myślenicki chcemy przeciwdziałać zmianom klimatu. Dlatego dziś Starosta Józef Tomal wspólnie z Bolesławem Pajką i Mieczysławem Kęskiem zasadzili #drzewodlaklimatu, którym Powiat Myślenicki rozpoczyna projekt LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA

Głównym celem projektu jest podjęcie działań dla poprawy jakości środowiska w Województwie Małopolskim poprzez wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego.  W ramach działań planowane jest wzmocnienie ekologicznych inicjatyw programowych, edukacyjnych oraz popularyzowanie praktyk i budownictwa proekologicznego.

Projekt LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA koncentruje się na  najważniejszych obszarach ochrony środowiska: jakości powietrza, budownictwie bez emisyjnym, zapobieganiu zmianom klimatycznym, gospodarce odpadami oraz ochronie przyrody i krajobrazu. Jego celem jest również zwiększenie świadomości i wiedzy mieszkańców o postępujących zmianach klimatycznych i skutkach tych zmian.

Więcej informacji na temat Programu LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA na stronie: www.klimat.ekomalopolska.pl/

#drzewodlaklimatu

Galeria zdjęć