Herb powiatu myślenickiego

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

 

 • 26 sierpnia 2021 r. /czwartek/ o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w formie online.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu.

 3. Przedstawienie przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach :

 • rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach,

 • informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za I półrocze 2021 roku.

 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

 2. Sprawy bieżące.

 

 • 26 sierpnia 2021 r. /czwartek/ o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu, w formie online.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu.

 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

 4. Sprawy bieżące.

 

 

 

Do pobrania:

Pełna treść zawiadomienia