Wydarzenia

grafika 22-26 listopada – Dni Honorowego Krwiodawstwa

Od 22 do 26 listopada trwają Dni Honorowego Krwiodawstwa. Święto zostało ustanowione przez Polski Czerwony Krzyż w 1972 r., a jego celem jest docenienie zasług honorowych dawców krwi w całej Polsce.

Krew jest najcenniejszym darem życia, a dla wielu chorych ogromną szansą na szybszy powrót do zdrowia. Jest jedyną tkanką, którą zdrowy człowiek może przekazać drugiej osobie bez szkody dla własnego organizmu. Dlatego – zaszczepmy w sobie wrażliwość na ból i cierpienie innych, okazujmy pomoc potrzebującym!

Herb powiatu myślenickiego

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji
 w dniu:

 • 30 listopada 2020 r. /poniedziałek / o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu w formie online

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego oraz projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021.
 • Sprawy bieżące.
 • 02 grudnia 2020 r. /środa/ o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska w formie online

 

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia
 • Przyjęcie protokołu.
 • Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego oraz projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021.
 • Sprawy bieżące.
 • 03 grudnia 2020 r. /czwartek/ o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w formie online

 

Porządek obrad

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego oraz projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021.
 • Sprawy bieżące.

 

 

/-/ Barbara Stanach

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

 

 Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku

Problem zanieczyszczenia powietrza doskwiera szczególnie w sezonie grzewczym. Niestety, świadomość negatywnych skutków spalania m.in. plastików w piecach czy przydomowych kotłowniach jest w społeczeństwie ciągle bardzo niska.

Dlatego zachęcamy do walki z tymi negatywnymi praktykami poprzez włączenie się do cyklicznej kampanii edukacyjno-społecznej, realizowanej przez Fundację PlasticsEurope Polska                                                        pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”.

Herb powiatu myślenickiego

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

 • 25 listopada 2020 roku /środa/ o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w formie online.

 

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołów.
 • Omówienie bieżącej sytuacji epidemiologicznej.
 • Omówienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021.
 • Sprawy bieżące.
 • 26 listopada 2020 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w formie online.

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Omówienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021.
 • Sprawy bieżące.

 

                                                                                                  Biuro Rady  i  Zarządu  Powiatu

                                                                                                     /.../ Danuta Dziadkowiec

Tokarnia most na Gębki w trakcie przebudowy

Przy wsparciu finansowym ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa przebudowywane są kolejne trzy obiekty mostowe w ciągach dróg powiatowych zarządzanych przez Powiat Myślenicki.

 

- Dbałość o rozwój Powiatu Myślenickiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej to jeden  z naszych najważniejszych priorytetów. Głównym założeniem przebudowy trzech mostów jest poprawa ich stanu technicznego i uzyskanie nowej  jakości obiektów. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom mostowym zwiększy się przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców i pieszych, a także nośność przepraw, które znajdują się w ciągu dróg powiatowych

– mówi starosta Józef Tomal.

Nasz Start z Fundacją ARTS i State Street - logo

Fundacja ARTS oraz firma State Street zapraszają osoby w wieku 16-25 lat do udziału w bezpłatnym projekcie "Nasz Start z Fundacją ARTS i State Street", który będzie odbywać się od grudnia 2020 do czerwca 2021.

Dzięki otrzymywanemu wsparciu możemy pomagać osobom z powiatu myślenickiego w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
Projekt ten organizowany jest rokrocznie od 2016 r. i obejmuje kilka modułów tematycznych m.in. j. angielski, grafikę, zajęcia komputerowe zakończone egzaminem z certyfikatem międzynarodowym, autoprezentację, savoir-vivre, spotkania networkingowe w firmie State Street.

Zgłoszenia do 29 listopada 2020 r.

Szczegóły są dostępne na stronie: https://arts-fun.pl/

przebudowane skrzyżowanie w Krzyszkowicach

 W ramach kolejnej inwestycji Powiatu Myślenickiego przebudowane zostały dwa skrzyżowania z innymi drogami powiatowymi w Krzyszkowicach i w Sieprawiu, przebudowano  jezdnię na dł. ok. 1,7 km wraz z poszerzeniami, pobocza na chodnik z kostki betonowej o dł. blisko 1,5 km oraz zjazdy i odwodnienie. Dodatkowo w ramach poprawy bezpieczeństwa powstało przejście dla pieszych z tzw. azylem.

 

To jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych w powiecie myślenickim. Przebudowane drogi powiatowe  w Krzyszkowicach i Sieprawiu usprawnią przejazd,  zwiększą komfort jazdy i bezpieczeństwo mieszkańców. Liczę, że pomimo pandemii koronawirusa kolejne inwestycje drogowe Powiatu będą przebiegały równie sprawnie

 

-  powiedział  starosta Józef Tomal.

 

nekrolog
Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury „Aktywna tablica”

Powiat Myślenicki z sukcesem aplikował do Wojewody Małopolskiego o środki z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Dzięki dobrze przygotowanej dokumentacji projektowej, otrzymaliśmy środki dla wszystkich naszych szkół !

Szkoły ponadpodstawowe, których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki, otrzymają dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego.

 

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu nasze szkoły zyskają nowoczesne pomoce dydaktyczne, umożliwiające rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w trakcie prowadzonych zajęć, zarówno stacjonarnych, jak i zdalnych, przyczyniając się do większego wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacji. Powiat Myślenicki stawia na nowoczesną edukację z wykorzystaniem takich narzędzi.

– mówi starosta Józef Tomal.