Spis treści

 

Lokalizacja i harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie myślenickim:

Pierwszy z punktów obsługiwany będzie przez Radców Prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie i zlokalizowany zostanie w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. K. Wielkiego 5 (pok. nr 4)   

Harmonogram dyżurów w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

Poniedziałek: od godz. 08: 00 do godz. 12:00  

Wtorek: od godz. 15: 00 do godz. 19:00

Środa od godz. 08: 00 do godz. 12:00

Czwartek od godz. 14: 00 do godz. 18:00

Piątek od godz. 12: 00 do godz. 16:00

 

Drugi z punktów obsługiwany będzie przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie i zlokalizowany zostanie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce Rynku 26, 32-410 Dobczyce

Harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

Poniedziałek od godz. 10: 00 do godz. 14:00    

Wtorek od godz. 14: 00 do godz. 18:00 

Środa od godz. 14: 00 do godz. 18:00  

Czwartek od godz. 14: 00 do godz. 18:00 

Piątek od godz. 08: 00 do godz. 12:00 

 

Trzeci, Czwarty i Piąty z punktów, powierzone zostało organizacji pozarządowej „BARTEL” – Fundacji im. Profesora Kazimierza Bartla, z siedzibą przy ul. Wąwozowa 14, 31-752 Kraków. Punkty te obsługiwane będą przez Radców Prawnych/Adwokatów świadczących nieodpłatną pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediację.

Punkty te zlokalizowane będą:

Gminie Lubień - lokal znajdujący się w Lubniu 50, 32-433 Lubień,

Gminie Siepraw - lokal znajdujący się przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw

Gminie Sułkowice - lokal znajdujący się w Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły” Rynek 6, 32-440 Sułkowice

 

Harmonogram dyżurów w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

Urząd Gminy Lubień - lokal znajdujący się w Lubniu 50, 32-433 Lubień

Poniedziałek od godz. 8: 00 do godz. 12:00

Wtorek od godz. 8: 00 do godz. 12:00

Środa od godz.12: 00 do godz. 16:00

Czwartek od godz. 8: 00 do godz. 12:00

Piątek od godz. 8: 00 do godz. 12:00

Harmonogram dyżurów w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Urząd Gminy Siepraw - lokal znajdujący się przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw

Poniedziałek od godz. 9: 00 do godz. 13:00

Wtorek od godz. 13: 00 do godz. 17:00

Środa od godz. 9: 00 do godz. 13:00

Czwartek od godz. 13: 00 do godz. 17:00

Piątek od godz. 13.00 do godz. 17:00

Harmonogram dyżurów w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, dyżuru w czwartek zakresie nieodpłatnej mediacji

Gmina Sułkowice - lokal znajdujący się w Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły” Rynek 6, 32-440 Sułkowice

Poniedziałek od godz. 13: 00 do godz. 17:00

Wtorek od godz. 8: 00 do godz. 12:00

Środa od godz. 8: 00 do godz. 12:00

Czwartek od godz. 8: 00 do godz. 12: 00 - dyżur nieodpłatnej mediacji

Piątek od godz. 8: 00 do godz. 12:00