Spis treści

Starosta Myślenicki uprzejmie informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie) niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest jako pomoc de minimis, w związku z tym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć do Starostwa „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.

Oświadczenie do pobrania znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Myślenicach w linku poniżej

Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis