Wydarzenia

Wkrótce rozpocznie się czas wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w naszym województwie. Ferie zimowe trwać będą w całym kraju od 14 stycznia do 24 lutego br., a w Małopolsce i w powiecie myślenickim od 14 do 27 stycznia br. W związku z tym, jak co roku, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców w naszym regionie, na zaproszenie starosty Józefa Tomala, spotkały się w starostwie w dniu 10.01.2019 r. na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Myślenicach, aby omówić sprawy związane z przygotowaniem powiatu do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Starostwa Powiatowego w sprawie Punktu Ewidencyjnego oraz Poradni Diabetologicznej (Cukrzycowej) w Myślenicach, uprzejmie informujemy, że po zasięgnięciu informacji w Narodowym Funduszu Zdrowia w Krakowie, który odpowiada za zapewnienie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom powiatu myślenickiego, otrzymaliśmy następujące wyjaśnienia:

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu:

16 stycznia 2019 r. /środa/ o godz. 11.45 w budynku Starostwa Powiatowego Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (Biuro Rady) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 16 STYCZNIA 2018 ROKU /ŚRODA/ O GODZ. 13.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ V SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

 

Uprzejmie informujemy, iż rusza kolejna edycja „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” realizowanego w 2019 roku.

Samorząd Powiatu Myślenickiego będąc Realizatorem Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III ogłasza nabór wniosków do w/w programu. Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działania wyrównujące różnice między regionami w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, likwidacji barier transportowych oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

INFORMACJE:

 • W punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanym w Urzędzie Gminy w Lubniu 32-433 Lubień 50,

  • dyżur z dnia 12.2019 r. (wtorek) przeniesiony został na dzień 12.12.2019 r.. (czwartek) na godz. od 8: 00 do 16: 00 ( dodatkowe 4 godziny w tym dniu)
  • dyżur z dnia 12.2019 r. (wtorek) przeniesiony został na dzień 13.12.2019 r.(piątek) na godz. od 8: 00 do 16:00. ( dodatkowe 4 godziny w tym dniu)

  Wykaz pozostałych dyżurów w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanym w Urzędzie Gminy w Lubniu 32-433 Lubień 50, pozostaje bez zmian.

  Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13. w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel: 12 274 97 59.

 • W punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanym Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły”- Rynek 6, 32-440 Sułkowice

  • dyżur z dnia 12.2019 r. (wtorek) przeniesiony został na dzień 13.12.2019 r. (piątek) na godz. od 8: 00 do 16: 00 ( dodatkowe 4 godziny w tym dniu)
  • dyżur z dnia 12.2019 r. (wtorek) przeniesiony został na dzień 17.12.2019 r.(wtorek) na godz. od 8: 00 do 16:00. ( dodatkowe 4 godziny w tym dniu)

  Wykaz pozostałych dyżurów w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanym w Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły”- Rynek 6, 32-440 Sułkowice pozostaje bez zmian.

  Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13. w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel: 12 274 97 59.

 • W punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanym w Urzędzie Gminy Siepraw przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw

  • dyżur z dnia 12.2019 r. (wtorek) przeniesiony został na dzień 16.12.2019 r. (poniedziałek) na godz. od 9: 00 do 17: 00 ( dodatkowe 4 godziny w tym dniu)
  • dyżur z dnia 12.2019 r. (wtorek) przeniesiony został na dzień 18.12.2019 r.(środa) na godz. od 8: 00 do 16:00. ( dodatkowe 4 godziny w tym dniu)

  Wykaz pozostałych dyżurów w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanym w Urzędzie Gminy Siepraw przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw pozostaje bez zmian.

  Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13. w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel: 12 274 97 59.

 • W punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanym w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Rynek 26, 32-410 Dobczyce

  • dyżur z dnia 12.2019 r. (wtorek) przeniesiony został na dzień 17.12.2019 r. (wtorek) na godz. od 8: 00 do 16: 00
  • dyżur z dnia 12.2019 r. (wtorek) przeniesiony został w tym dniu na godz. od 8: 00 do 12:00.

  Wykaz pozostałych dyżurów w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanym w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Rynek 26, 32-410 Dobczyce pozostaje bez zmian.

  Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13. w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel: 12 274 97 59.

 • Dyżury z dnia 24.12.2019 r. ( wtorek) i 31.12.2019 r. (wtorek) w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanym w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. K. Wielkiego 5 (pok. nr 4) zostały przeniesione na dzień 09.12.2019 r. (poniedziałek) na godz. 15:00 do 19:00 oraz dzień 23.12.2019 r. ( poniedziałek) na godz. 15: 00 do 19:00.Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13. w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel: 12 274 97 59

 • Uchwała Nr 324/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Myślenickiego w 2020 r. oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
 • Uchwała Nr 336/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Myślenickiego w 2020 r.

 

 

 

 

Zmieniona ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( tekst jednolity Dz. U z 2017 poz. 2030 z późn. zm) wprowadziła wiele udogodnień w dostępie do pomocy prawnej.

Obowiązująca dotychczas ustawa gwarantowała dostęp do usług prawniczych jedynie ściśle określonej grupie osób, które nie miały możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej ze względu na swój status materialny lub sytuację życiową. Od 1 stycznia 2019 r. następuje poszerzenie katalogu osób uprawnionych w taki sposób że uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.