Wydarzenia

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

 • 25 marca 2021 roku /czwartek/ o 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w formie online.

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 • Informacja nt. naliczania i wykorzystania subwencji oświatowej.
 • Oferty edukacyjne szkół.
 • Informacja nt. wykorzystania środków zewnętrznych – udział w projektach.
 • Sprawy bieżące.
 • 26 marca 2021 roku /piątek/ o godz. 13.00 odbędzie się w posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w formie online.

 

Szanowni Państwo,

Przystąpiliśmy do opracowania dokumentu - Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2030.

Jest to ważny dokument, w którym zostaną nakreślone główne kierunki rozwoju naszego Powiatu w perspektywie najbliższych lat. Przygotowaliśmy ankietę dla Organizacji Pozarządowych, aby zebrać Państwa propozycje związane z rozwojem tego obszaru, przy jednoczesnym zapytaniu o potencjały i ograniczenia, jakie dostrzega Państwa organizacja pozarządowa w związku z realizacją swoich zadań statutowych.

Zależy nam na rozwoju Powiatu Myślenickiego przy Państwa współudziale oraz zaplanowaniu działań społecznych, które mogłyby zostać realizowane w przeciągu kilku najbliższych lat.

Uprzejmie prosimy Państwa o zaangażowanie i wypełnienie ankiety.

Państwa opinie i pomysły będą kluczowe przy zdefiniowaniu projektów, służących wszystkim Mieszkańcom Powiatu Myślenickiego – rodzinom, dzieciom, seniorom, przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym.

Link do ankiety:   https://forms.gle/VtHH3zWS8ajqf3XZ8

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 29 marca 2021r.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że procedura dotycząca przetwarzania danych osobowych jest zgodna z klauzulą informacyjną zawartą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Myślenickiego pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/spmyslenice,m,332542,klauzula-informacyjna.html

Logo - "pomocna dłoń"

Pomocna Dłoń to ogólnopolski projekt współtworzony z wolontariuszami firmy State Street. Jest on rozszerzeniem projektu Barriers Breaking Opportunity, realizowanego w 2020 roku pod Honorowym Patronatem Marszałka Małopolski.

Celem projektu jest wsparcie osób dotkniętych skutkami COVID-19 w zakresie zawodowym, prawnym i psychologicznym.

Działania w ramach projektu Pomocna Dłoń skierowane są do wszystkich osób, które ucierpiały  z powodu pandemii Covid-19, zarówno w obszarze zawodowym, ale również w sensie prawnym, relacji społecznych i zdrowia psychicznego. W szczególności chcemy dotrzeć do osób, które mają utrudniony dostęp do świadczeń – osób z  mniejszych miejscowości, miast powiatowych czy obszarów wiejskich.

W ramach projektu oferujemy:

Kartka Okolicznościowa z okazji Dnia Sołtysa

Drogie Sołtyski i Drodzy Sołtysi naszego Powiatu.

Gdyby nie pandemia, dziś po raz kolejny (jak w latach 2018 i 2019) spotkalibyśmy się, aby świętować z Wami tak ważny dzień - Dzień Sołtysa.  Współpraca z Wami to dla nas zaszczyt i radość.
Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli się z Wami spotkać i wręczyć Wam upominki, by podziękować za trud codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności mieszkańców naszego Powiatu.

Życzymy Wam, aby Wasze dążenia do realizacji celów osobistych i zawodowych nie napotykały na przeszkody, a zdrowie zawsze dopisywało.

W ramach wspomnień - przypomnijmy sobie te miłe chwile ze świętowania Dnia Sołtysa w ubiegłych latach, na poniższych fotografiach.

 

Starosta Myślenicki - Józef Tomal

Wicestarosta Myślenicki - Rafał Kudas

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego - Tadeusz Żaba

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji
 w dniu:

Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  25 lutego 2021  r.  /czwartek/ o godz. 13.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online.

 

Materiał Prasowy Akcji Masz Głos

Czas pandemii pokazuje ogromną siłę samoorganizacji społeczeństwa i gotowość mieszkańców do brania współodpowiedzialności za wspólnotę lokalną. W skutecznym wykorzystywaniu zasobów i więzi lokalnych pomoże im program Fundacji Batorego i Stowarzyszenie Homo Faber – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Do akcji Masz Głos 2021 mogą zgłaszać się organizacje społeczne, grupy nieformalne, aktywiści z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie – angażując do współpracy mieszkańców i władze lokalne. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniami na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Wystarczy, że wejdą na stronę www.maszglos.pl i między 15 lutego a 8 marca zgłoszą się do programu. Udział w nim trwa 10 miesięcy i jest całkowicie bezpłatny.

 

{Play}

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z  decyzją  Przewodniczącego Komisji w dniu  22 luty 2021 roku /poniedziałek/ o godz. 15.00  odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w trybie online.

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
 • Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021.
 • Sprawy bieżące.

 

Oryginalna treść informacji : zawiadomienie.pdf

Materiał Prasowy UMWM

Województwo Małopolskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z zakresu ochrony bioróżnorodności pod nazwą „Małopolska Pszczoła”.

W ramach konkursu będą zlecane w szczególności zadania polegające na:

 • czynnej ochronie różnorodności biologicznej na terenie Małopolski, poprzez m. in. zapylanie przez pszczoły oraz oddziaływanie zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne regionu, w tym rośliny stanowiące bogactwo genetyczne regionu, w szczególności poprzez nasadzenia roślin miododajnych;
 • ochronie różnorodności biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, pielęgnacji cennych przyrodniczo i krajobrazowo siedlisk roślin, m. in. przez zapobieganie sukcesji lasu oraz ekspansji niepożądanej roślinności;
 • działaniach edukacyjnych, m.in. poprzez prowadzenie szkoleń i edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających i zastosowania jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich;
 • promowaniu postaw ekologicznych oraz idei zrównoważonego rozwoju, m. in. poprzez wydanie publikacji, promocję w mediach oraz intrenecie, imprezy plenerowe, warsztaty;
 • dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę.