Wydarzenia

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

  • 03 października 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 (sala obrad) w odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu myślenickiego za I półrocze 2019 roku.
  4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  5. Sprawy bieżące

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 03 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 12.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XIV SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

Józef Tomal Starosta Myślenicki - wybrany Sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Józef Tomal Starosta Myślenicki - wybrany Sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

23 września 2019 r., podczas pierwszego w VIII kadencji posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Józef Tomal - Starosta Myślenicki został wybrany na funkcję Sekretarza Zarządu SGiPM.

- Dziękuję Członkom Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okazane zaufanie. Wybór na stanowisko Sekretarza Zarządu SGiPM traktuję jako wyraz akceptacji i docenienia mojej dotychczasowej pracy jako samorządowca na rzecz społeczności Powiatu Myślenickiego i mieszkańców Małopolski – powiedział starosta Józef Tomal.

W dniach 19 - 20 września 2019 roku, interwentki Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, Pani Bożena Piwowarska i Pani Alina Ulman, wraz z Dyrektorką OIKiP Panią Sylwią Michalec - Jękot, uczestniczyły w II Konferencji naukowej "Przemoc domowa. Perspektywa psychologiczna, społeczna, prawna". Było to niezwykle ważne i owocne spotkanie środowiska zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Ważnym wydarzeniem, było spotkanie z zespołem specjalistów pracujących w Niebieskiej Linii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szefowej Zespołu Pani Renacie Durdzie, dziękujemy za zaproszenie. Mamy się od kogo uczyć profesjonalizmu, ofiarności i pasji. Dziękujemy całemu Zespołowi Niebieskiej Linii za budowanie ścieżek współpracy.

Kolejne środki na drogi powiatowe

Do powiatu myślenickiego trafia ponad 11 milionów złotych - Wojewoda Zbigniew Starzec przekazał lokalnym samorządowcom symboliczne promesy.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 25 września 2019 r. /środa/ o godz. 7.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 (sala obrad) w odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU /ŚRODA/ O GODZ. 8.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że: zgodnie z decyzją przewodniczącego komisji w dniu w dniu 26 września 2019 roku /czwartek/ o godz. 14.00 w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Przemysłowa 9 (sala szkoleniowa) odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

75 rocznica pacyfikacji Wiśniowej i Lipnika

Starosta Józef Tomal złożył w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Myślenickiego wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Rynku w Dobczycach z okazji 75 rocznicy pacyfikacji Wiśniowej i Lipnika.

Sztafeta Szlakiem Walk Partyzanckich AK i BCH organizowana jest co roku, od lat 80 XX wieku dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń w wioskach u podnóży Kamiennika, Łysiny, Grodziska i Ciecienia, jakie miały miejsce 75 lat temu-18 września 1944 roku. Z tej okazji odbyła się uroczysta msza w kościele św. Marcina w Wiśniowej, a na Cmentarzu Parafialnym miał miejsce Apel Poległych przy zbiorowej mogile, złożenie wieńców, kwiatów i zniczy.