Wydarzenia

Od 01 stycznia 2020 r. nastąpi zmiana godzin urzędowania Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Czas pracy urzędu w poszczególnych dniach tygodnia będzie przedstawiał się następująco:

poniedziałek    7:30 – 17:00

wtorek, środa, czwartek  7:30 – 15:30

piątek     7:30 – 14:00

Zmiana czasu pracy zostaje wprowadzona na  podstawie Zarządzenia Starosty Myślenickiego Nr 149/2019 z dnia 04 grudnia 2019 roku w sprawie godzin urzędowania Starostwa Powiatowego w Myślenicach oraz zmiany Zarządzenie Nr 83/2019 Starosty Myślenickiego z 15 lipca 2019 r. w sprawie godzin urzędowania Starostwa Powiatowego w Myślenicach

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu  17 grudnia 2019r /wtorek/  o godz. 15.30 w  budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M. Reja 13  odbędzie się  posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.

 

Barbara Stanach

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 17 GRUDNIA 2019 ROKU /WTOREK/ O GODZ. 16.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XVII SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

Handmade in Wiśniowa. Wiśniowsko rócno robota.

Szanowni Państwo, 

z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować o ukazaniu się książki autorstwa dr Joanny Dziadowiec-Greganić i Agnieszki Dudek pt. Handmade in Wiśniowa. Wiśniowsko rócno robota. O najbardziej materialnym z niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego w pogranicznej gminie Wiśniowa wydanej wspólnie przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej, Wiśniowa/Wrocław 2019, w serii „Archiwum Etnograficzne”. Publikacja stanowi jeden z głównych efektów dwuletniego projektu badawczo-animacyjnego „Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych – lokalna tradycja w działaniu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, program „Kultura ludowa i tradycyjna” 2018. Poza formą drukowaną książka dostępna jest też w formie elektronicznej (format PDF i EPUB) na interaktywnej stronie projektu w zakładce: http://wisniowskijarmark.gokis-wisniowa.pl/monografia/ .

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Wolontariusza – święto ustanowione przez ONZ w celu uhonorowania każdego, kto poświęca swój czas, energię i umiejętności na bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym. Z tej okazji w Starostwie Powiatowym w Myślenicach odbyło się spotkanie z wolontariuszami Powiatowej Grupy Szkoły Młodych Ratowników, w którym uczestniczyli również starosta Józef Tomal i wicestarosta Rafał Kudas.

Spotkanie Szkoły Młodych Ratowników było również okazją do podsumowania mijającego roku. Kierownik Wydziału OZ dr Małgorzata Bajer rozpoczynając spotkanie pogratulowała młodzieży wykonania planu na rok 2019 w 100% i przedstawiła strategię działania na rok 2020, w tym przygotowanie do obchodów 10-lecia działalności SMR.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją  Przewodniczącego Komisji w dniu 12 grudnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 15.00, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu z udziałem przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zapoznanie się z wnioskami i opiniami do projektu budżetu Powiatu na 2020 rok złożonymi przez poszczególne komisje.
  4. Sprawy bieżące.

Biuro Rady  i  Zarządu  Powiatu

/.../ Danuta Dziadkowiec

Doktor Jacek Pucz uhonorowany Tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”

Doktor Jacek Pucz uhonorowany Tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”

Wręczenie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Panu Jackowi Puczowi - lekarzowi medycyny, chirurgowi, Ordynatorowi Oddział Chirurgii Ogólnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach - miało miejsce podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Powiatu Myślenickiego w dniu 4 grudnia.

Nominację doktora Jacka Pucza do Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego" wskazał Tomasz Suś Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce.

Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusza Żabę  podczas laudacji wygłoszonej na cześć laureata, stwierdził - Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” przyznano Panu Doktorowi Jackowi Puczowi w uznaniu szczególnych zasług i zaangażowania w ochronę zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego, osiągnięć zawodowych, wieloletniego wkładu pracy w rozwój Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach oraz promocję Powiatu Myślenickiego.

IV Powiatowy Dzień Kół Gospodyń Wiejskich

Już po raz czwarty w hali widowiskowo-sportowej ZS im. A Średniawskiego odbył się Powiatowy Dzień Kół Gospodyń Wiejskich. Jak mówił Wicestarosta Rafał Kudas to gest podziękowania za całoroczną pracę gospodyń ze wszystkich gmin i miejscowości powiatu. W swojej wypowiedzi podkreślił, że to często właśnie KGW stanowią kulturalne i społeczne centrum działania mniejszych miejscowości.  Z kolei Starosta Józef Tomal zapewniał, że Powiat o KGW nigdy nie zapomni – ten dzień, dzień w którym wy nic nie musicie robić, przygotowywać, bo to dla was się robi i przygotowuje – mówił do Gospodyń Starosta – to już tradycja i jestem przekonany, że kolejni starości będą ją kultywować.