Wydarzenia

Polska Organizacja Turystyczna Oddział zamiejscowy ds. obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego rozpoczęła realizację projektu Certyfikat Dobrych Praktyk, którego celem jest pomoc  w ponownym uruchomieniu i poprawa sytuacji sektora turystycznego oraz promocja obiektów noclegowych i organizatorów turystyki, którzy w trakcie realizacji Programu Polski Bon Turystyczny profesjonalnie prowadzą swoją działalność, świadczą usługi turystyczne na wysokim poziomie i dbają o bezpieczeństwo podróżnych. Do projektu zaproszeni są wszyscy przedsiębiorcy turystyczni oraz organizacje pożytku publicznego zarejestrowane w programie Polski Bon Turystyczny, które świadczą usługi hotelarskie lub są organizatorami imprez turystycznych i są zarejestrowane w programie Polski Bon Turystyczny.

I posiedzenie Rady Programowej przy Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Dobczycach

20 kwietnia br. odbyło się się I posiedzenie Rady Programowej przy Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) w Zespole Szkół w Dobczycach  z udziałem starosty Józefa Tomala oraz wicestarosty Rafała Kudasa w związku z realizacją  projektu pn.” Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E- Elektryczno- Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”.

Podczas posiedzenia przyjęto Regulamin działania Rady,  wybrano przewodniczącego Rady (Macieja Machnickiego z ZS w Dobczycach ) oraz wiceprzewodniczącą  ( została nią Magdalena Polczyk z firmy Wawel SA.).

Omówiono  dotychczas zrealizowane zadania w projekcie oraz plany na przyszłość.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, nauczycieli poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy , poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na zatrudnienie poprzez rozwój utworzonego w roku 2017 CKZ przy ZS w Dobczycach.

W związku z przeprowadzaną modernizacją centrali telefonicznej w dniu 14.04.2021 mogą nastąpić problemy z połączeniem telefonicznym się do następujących działów : 

  • Księgowość
  • Dziennik podawczy 
  • Administracja

Za utrudnienia przepraszamy. 

Zarząd Powiatu Myślenickiego Uchwałą nr 804/2021 z dnia  31 marca 2021 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 - 2030.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 - 2030. Zgodnie z założeniami dokument będzie określał główne kierunki rozwoju Powiatu Myślenickiego  w latach 2021 - 2030.

Rozpoczął się Ogólnopolski Konkurs "Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” - XXV edycja 2020.  

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych, modernizacji  oraz nowych obiektów wyróżniających się szczególnymi walorami.

Informujemy, że Zarząd Powiatu Myślenickiego Uchwałą nr 804/2021 z dnia  31 marca 2021 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 - 2030.

Przedmiotem konsultacji społecznych będzie projekt Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 - 2030.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 12 kwietnia do 28 kwietnia 2021 roku.

Konsultacje społeczne będą mieć zasięg otwarty - zostaną skierowane do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Powiatu Myślenickiego.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

- badania opinii mieszkańców poprzez zamieszczenie projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 - 2030” w ogólnodostępnym serwisie internetowym zarządzanym przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach, a następnie przyjmowanie  w wyznaczonym terminie uwag, opinii i wniosków na piśmie przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 - 2030 zamieszczone będzie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na stronie internetowej www.myslenicki.pl prowadzonej przez Starostwo Powiatowe  w Myślenicach,

3) na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Myślenicach.

W związku z przeprowadzaną modernizacją centrali telefonicznej w dniu 07.04.2021 mogą nastąpić problemy z połączeniem telefonicznym się do następujących wydziałów : 

 • Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
 • Wydział Orzekania o Niepełnosprawności
 • Wydział Ochrony Zdrowia 

Za utrudnienia przepraszamy. 

I N F O R M A C J A  

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02 kwietnia 2021 r. (Wielki Piątek) Starostwo Powiatowe w Myślenicach czynne będzie w godzinach od 730 do 1200.

Sesja Rady Powiatu w formie online w dniu 29.03.2021

Podczas sesji, która odbyła się 29 marca br. w formie online pod przewodnictwem Tadeusza Żaby, radni podjęli m.in. uchwały w sprawie:

 • określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 ( kwota ogółem na rok 2021 wynosi: 3 407 360,00 zł);
 • wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXI/142/2008 Rady Powiatu w Myślenicach w sprawie zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki;
 • wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach;
 • przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (kwota 54.000,00 zł na dofinansowanie zakupu lampy RTG do przewoźnego aparatu RTG);
 • zmiany Uchwały nr XXIX/228/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego;
 • zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021 Nr XXIX/229/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

Przedstawione zostały także sprawdzania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za rok 2020,  a także z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.