Wydarzenia

Materiał Prasowy promujący I Festiwal Orkiestr Dętych Krakowiacy i Górale

Znamy orkiestry zakwalifikowane do „I Festiwalu Orkiestr Dętych Krakowiacy i Górale” pod Honorowym Patronatem Józefa Tomala  Starosty Powiatu Myślenickiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Tomasza Susia.

26 września 2021 r. w MGOKiS Dobczyce zaprezentują się następujące orkiestry dęte(kolejność losowa):

 • Orkiestra Dęta im. Bł. Anieli Salawy OSP w Zawadzie
 • Orkiestra Dęta Dobczyce
 • Orkiestra Dęta Okulice / Powiat Bocheński
 • Orkiestra Dęta Hejnał z Byszyc / Powiat Wielicki
 • Orkiestra Dęta Koźmice/ Powiat Wielicki
 • Orkiestra Dęta OSP Głogoczów
 • Orkiestra Dęta "Sygnał" z Radziszowa / Powiat Krakowski
 • Orkiestra Dęta "Orzeł" z Trzebuni
 • Orkiestra Dęta OSP Jasienica
 • Miejska Orkiestra Dęta w Suchej Beskidzkiej / Powiat suski
 • Orkiestra Dęta "Sieprawianka"
 • Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Zasań
 • Miejska Orkiestra Dęta "Andropol" w Andrychowie / Powiat Wadowicki
 • Orkiestra Dęta Sułkowickiego Ośrodka Kultury
 • Orkiestra Dęta OSP Węglówka
 • Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Świątniki Górne / Powiat Krakowski
 • Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice
 • Orkiestra Dęta OSP w Tokarni
 • Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Tenczyn

Zakwalifikowanym orkiestrom serdecznie gratulujemy.

Komunikat dotyczący rekrutacji

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia do poszczególnych szkół ponadpodstawowych mają czas do dnia 30 lipca do godz. 15:00 na potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały złożone wcześniej.

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych do techników oraz branżowych szkół I stopnia konieczne jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Jeśli nie będzie możliwe przedłożenie zaświadczenia w terminie, prosimy o poinformowanie o tym fakcie dyrektora szkoły do dnia 30 lipca do godz. 15:00, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu.

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  29 lipca 2021  r.  /czwartek/ o godz. 13.00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu Myślenickiego 
w formie online.

 Porządek  obrad  XXXVI  sesji

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/228/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 281).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021 Nr XXIX/229/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 282).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części nieruchomości będącej w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 283).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynku będącym w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 284).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy lokalu użytkowego posadowionego na działce będącej w będącej w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 285).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach (druk nr 286).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2021 – 2026”  (druk nr 287).
 12. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 13. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 16. Zakończenie obrad XXXVI sesji.
Plakat promujący piknik profilaktyczny

Piknik profilaktyczny przy Tężni Solankowej Kopalni Soli „Wieliczka”

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (MOW NFZ) i Kopalnia Soli „Wieliczka” w najbliższą sobotę (24 lipca), w godzinach 12.00-18.00 organizują piknik profilaktyczny przy Tężni Solankowej. W trakcie będzie można skorzystać z konsultacji lekarzy specjalistów i ekspertów. Można będzie otrzymać także kartę EKUZ i potwierdzić profil zaufany.

Eksperci z MOW NFZ odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące programu Profilaktyka 40 PLUS i pomogą wypełnić ankietę, na podstawie której (po 2 dniach) każdy zainteresowany otrzyma e-skierowanie na badania.

W ramach  programu z bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych mogą skorzystać wszyscy Polacy po 40. roku życia. Wystarczy zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta. Tam, w zakładce „profilaktyka”, każda uprawniona osoba znajdzie „Ankietę Profilaktyki 40 PLUS”. W kwestionariuszu znalazły się pytania dotyczące m.in. stylu życia, zdiagnozowanych już chorób czy schorzeń występujących u krewnych. Na podstawie udzielonych odpowiedzi i rozpoznanych czynników ryzyka, system dobierze pakiet badań do wykonania i wygeneruje e-skierowanie (może to potrwać do 48 godzin). Osoby, które nie korzystają jeszcze z IKP, mogą skorzystać ze wsparcia konsultantów infolinii Domowej Opieki Medycznej i wypełnić ankietę dzwoniąc pod nr tel. 22 735 39 53.

W trakcie pikniku będzie można skorzystać z prostych badań diagnostycznych: pomiaru ciśnienia, poziomu cukru i cholesterolu. Swój stan zdrowia będzie można skonsultować z lekarzem POZ, diabetologiem (w godz. 12.00-14.00), pulmonologiem, alergologiem, balneologiem i fizjoterapeutą. Dietetyk obliczy BMI, sprawdzi skład masy ciała i jeśli będzie to konieczne – podpowie, jak zmienić złe nawyki żywieniowe. Kobiety w wieku 50 – 69 lat będą mogły skorzystać bez skierowania z badania piersi  w mammobusie, a krakowskie pogotowie nauczy chętnych udzielania pierwszej pomocy.   

Zachęcamy do skorzystania z oferty Organizatorów – pamiętajmy, że profilaktyka jest bardzo ważna!

Opracowano na podstawie informacji z MOW NFZ. Plakat – MOW NFZ.

Więcej informacji na temat Programu Profilaktyka 40 PLUS  

 Powiatowe Obchody powstania Policji Państwowej

W dniu dzisiejszym odbyły się powiatowe obchody z okazji 102 Rocznicy powstania Policji Powiatowej. W imieniu Władz i Zarządu Powiatu - Rafał Kudas Wicestarosta Powiatu Myślenickiego, złożył na ręce Komendanta PP w Myślenicach inspektora Macieja Kubiaka, list gratulacyjny i zapewnienie o dalszym wsparciu jednostki, która wzorowo dba o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Kierujemy do Was słowa uznania i szacunku za profesjonalną i pełną poświęcenia służbę na rzecz naszej społeczności lokalnej, przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej Małej Ojczyzny

- pisze w liście gratulacyjnym Józef Tomal Starosta Powiatu Myślenickiego.

W imieniu Zarządu Powiatu Myślenickiego, życzymy Policjantkom i Policjantom, dalszej wytrwałości i sukcesów w wykonywaniu codziennych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym

- mówił podczas uroczystości Rafał Kudas Wicestarosta Powiatu Myślenickiego.

 

            Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

 

 • 26 lipca 2021 roku /poniedziałek/ o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Myślenickiego w trybie online.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie opinii w sprawie skargi.
 4. Sprawy bieżące.

Nawałnica w Powiecie Myślenickim. Zalane posesje w Głogoczowie

Dnia 18 lipca o godz. 2:30 zostało ogłoszone Pogotowie Przeciwpowodziowe na terenie Powiatu Myślenickiego. Nawałnica jaka przeszła przez Powiat Myślenicki, w szczególności Gminy: Myślenice, Tokarnia, Sułkowice, Pcim spowodowała ogromne straty i zniszczenia.

Na miejscu przez kilka dni pracowało 59 zastępów straży pożarnej ( 350 strażaków), którzy ewakuowali 22 osoby. Łącznie powódź dotknęła 104 domostwa. Burza jaka towarzyszyła nawałnicy spowodowała pożar budynku mieszkalnego w Myślenicach, pożar pomieszczenia gospodarczego w Głogoczowie a także wielkie szkody w Powiatowym Szpitalu w Myślenicach. W wyniku nawałnicy została uszkodzona centrala telefoniczna (w tym 200 telefonów), zalane szyby windowe, zerwane obróbki pokrycia zadaszenia oraz uszkodzone komputery (w tym uszkodzona sieć pogotowia ratunkowego).

Od początku wprowadzenia Pogotowia Przeciwpowodziowego, decyzją Starostwa Powiatowego w Myślenicach, na drogi wjechał ciężki sprzęt, a uszkodzone miejsca zostały zabezpieczone specjalnym oznakowaniem. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przygotował 12 miejsc dla poszkodowanych w mieszkaniach interwencyjnych. Decyzją Starosty uruchomiono nieodpłatną pomoc prawną dla osób poszkodowanych. W tym celu prosimy osoby poszkodowane o kontakt pod nr. Tel: `12 274 97 59 w celu umówienia spotkania.

 

Dopiero po opadnięciu wody, będziemy mogli mówić o faktycznych skutkach nawałnicy. W tej chwili trwają prace porządkowe na wielu drogach powiatowych, a osuwiska są zabezpieczane przez służby. Prosimy wszystkich mieszkańców o zabezpieczenie swoich domostw i bezpieczne korzystanie z dróg, które zostały uszkodzone. Robimy wszystko, by jak najszybciej usunąć lub naprawić skutki nawałnicy

 – mówi Józef Tomal Starosta Powiatu Myślenickiego.

 

W związku ze szkodami  powstałymi w skutek obfitych opadów deszczu na terenie Powiatu Myślenickiego, Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje, iż osoby poszkodowane w skutek nawałnicy mają pierwszeństwo do uzyskania nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych  w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. K. Wielkiego 5, Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Urzędzie Gminy Lubień, Urzędzie Gminy Siepraw oraz w Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły” Rynek 6.

Rejestracja porad odbywa się pod nr telefonu 12 274 97 59

W dniu 16 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach działał Wakacyjny Punkt Informacyjny. W punkcie można było uzyskać  informacje o aktualnych projektach realizowanych przez WUP w Krakowie dla osób pracujących, w tym także adresowanych do osób z wyższym wykształceniem oraz powracających z zagranicy.

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Centrum Informacyjnego Fundusze Europejskie w Małopolsce udzielali informacji kto i w jakim zakresie może otrzymać wsparcie finansowe na:

 • szkolenia informatyczne, językowe, prawo jazdy oraz szkolenia zawodowe,
 • założenie firmy,
 • rozwój działalności gospodarczej,
 • tworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach i klubach malucha.