Wydarzenia

uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu  podczas praktyk zawodowych w Grecji

W ramach projektu Erasmus + pt. „Czas na dobry staż!” nr 2019-1-PL01-KA102-063711, realizowanego ze środków Unii Europejskiej na zasadach Programu Erasmus+, sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, na praktykę zawodową wyjechało 20. uczniów wraz z 2. opiekunami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu, kształcących się w profilu technik logistyk z klas II i III.

Organizacją przyjmującą w projekcie jest Kika Mobility Training Center Ltd., Agios Stefanos, Grecja.

uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu  podczas praktyk zawodowych w Grecji

W ramach projektu pt. „Praktyki w Grecji krokiem w zawodową przyszłość polskiej młodzieży” nr 2019-1-PL01-KA102-064537, realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+,  sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, na staż zawodowy wyjechało 26. uczniów wraz z 2. opiekunami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino  w Lubniu, kształcących się w profilu technik żywienia i usług gastronomicznych z klas II i III.

Mobilność uczniów możliwa była dzięki konsorcjum ZSOiZ w Lubniu wspólnie z firmą Flying Colours Sp. z o.o., która była liderem projektu oraz drugą szkołą uczestniczącą z województwa mazowieckiego – Zespołem Szkół w Makowie Mazowieckim.

Pakiety multimedialne, jakie szkoły otrzymały w ramach tzw. Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE

Cieszymy się, że do naszych szkół trafił kolejny sprzęt multimedialny: tym razem z Instytutu Badawczego NASK nasze szkoły otrzymały tablety wraz z usługą dostępu do internetu w ramach tzw. Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE, które stanowią formę wsparcia dla szkół w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

– mówi starosta Józef Tomal.

na zdjęciu uczestnicy posiedzenia on-line Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Przygotowanie powiatu oraz poszczególnych służb i inspekcji do funkcjonowania w warunkach  długotrwałego utrzymywania się  niskich  temperatur oraz  katastrofalnych  opadów śniegu - w odniesieniu również do przepisów oraz sytuacji związanej  z przeciwdziałaniem rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2 oraz organizacja ruchu drogowego i oznakowanie w dzień Wszystkich Świętych - to tematy przewodnie, omówione 28. października na posiedzeniu w formie on-line Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, któremu przewodniczył starosta Józef Tomal.

II edycja Konkursu

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zaprasza serdecznie do udziału w II edycji Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano zrealizowane już inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia. Oczekujemy również na opis wszelkich pomysłów, idei, które sprawią, że poprawi się jakość życia na wsi.

Ważny komunikat

 

Drodzy Mieszkańcy! W nadchodzącym okresie Wszystkich Świętych, w związku ze zbliżającym się wzmożonym ruchem pojazdów związanym z dniem 1 listopada, zmieniona zostanie organizacja ruchu na odcinkach ulic Niepodległości i Daszyńskiego w okolicach cmentarzy komunalnego i parafialnego w Myślenicach. Od 30 października do 2 listopada br. ulica Daszyńskiego będzie drogą jednokierunkową. Dojazd na cmentarz przy kościele św. Jakuba na Stradomiu będzie możliwy z centrum miasta: z ulicy Niepodległości.


Polipragmazja - film promujący kampanię edukacyjną

To kampania edukacyjna realizowana przez NFZ wspólnie z Naczelną Izbą Lekarską i Naczelną Izbą Aptekarską. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem przyjmowania przez pacjentów zbyt dużej ilości leków. Hasło programu to: „Nie igraj z lekami. W grę wchodzi Twoje zdrowie!”.

Polipragmazja (= wielolekowość) to określenie dla przyjmowania wielu medykamentów jednocześnie. Zwiększa ona ryzyko wystąpienia groźnych powikłań i wzajemnych interakcji, co jest zagrożeniem dla każdego, a szczególnie dla osób starszych, które są obciążone chorobami przewlekłymi, takimi jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, czy niewydolność krążenia.

Wielolekowość jest często konieczna w terapiach leczniczych, jednak należy pamiętać – aby była bezpieczna – powinna przebiegać pod kontrolą lekarską i w konsultacji z farmaceutą!

droga powiatowa w miejscowościach Zasań, Kornatka

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w ostatnim czasie wykonał następujące roboty:

  • Gmina Myślenice / Gmina Dobczyce:

- droga powiatowa w miejscowościach Zasań, Kornatka: oczyszczenie jezdni z namulisk 1500 m², uzupełnienie wyrw w poboczu – ok. 20m³, profilowanie skarp i dna rowu na odc. ok. 630m, ścięcie oraz dosypanie pobocza - 730m2, naprawa przepustu ø800 dołożenie rur oraz umocnienie wlotu i wylotu narzutem kamiennym, naprawa barier – 12 m.

Baner informacyjny projektu pn. ,,Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce"

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje w latach 2017-2021 projekt  pn. ,,Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce"  nakierowany na ochronę siedlisk kserotermicznych oraz  gatunków nietoperzy.

Głównym zadaniem w projekcie z zakresu ochrony nietoperzy jest ochrona ich letnich stanowisk zlokalizowanych w 9 zabytkowych obiektach poprzez remonty dachów tych obiektów. Projektem objęto następujące obiekty: