PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU /ŚRODA/ O GODZ. 8.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

PORZĄDEK OBRAD XIII NADZWYCZAJNEJ SESJI

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu.
  4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/31/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk Nr 90 ).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r (druk Nr 91).
  8. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
  9. Wolne wnioski i oświadczenia.
  10. Zakończenie obrad.

 

 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 /-/ MACIEJ OSTROWSKI