Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że: zgodnie z decyzją przewodniczącego komisji w dniu w dniu 26 września 2019 roku /czwartek/ o godz. 14.00 w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Przemysłowa 9 (sala szkoleniowa) odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

 

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Prezentacja Zintegrowanego Stanowiska Kierowania (PCZK-SKKP).
  4. Informacja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu w 2019 r.
  5. Przedstawienie przez Geologa Powiatowego Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Myślenickiego za lata 2017-2018.
  6. Sprawy bieżące.

 

Barbara Stanach

Biuro Rady i Zarządu Powiatu