Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 26 sierpnia 2019 r. /poniedziałek o godz. 15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.

 

Porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Przedstawienie stanu naboru do szkół powiatowych.
  4. Przedstawienie wyników matur.
  5. Sprawy bieżące.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
/-/ Barbara Stanach