Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu 20 sierpnia 2019 r. /wtorek/ o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M. Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu.

Temat posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Gospodarka łowiecka na terenie Powiatu:
  • działalność Kół Łowieckich oraz wypłaty odszkodowań dla rolników za wyrządzone szkody przez zwierzynę łowną,
  • informacja na temat zwiększenia odstrzału dzików.
 4. Przedstawienie przez Wydział Promocji, Strategii i Funduszy Europejskich informacji nt.
  • organizacji i współorganizacji imprez o charakterze powiatowym w tym XXI Dożynek Powiatowych,
  • współpracy partnerskiej Powiatu z innymi samorządami w Polsce i z zagranicy.
 5. Sprawy bieżące.

Barbara Stanach
Biuro Rady i Zarządu Powiatu