Realizując zadania z zakresu edukacji prawnej, wynikającej z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego przeprowadzono na przełomie maja i czerwca br. cykl spotkań edukacyjnych w formie wykładów dla młodzieży szkolnej.

Celem spotkań edukacyjnych było zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, uświadomienie młodzieży ich praw i obowiązków, zapoznanie jej z zasadami porządku prawnego oraz przedstawienie konsekwencji wynikających z nieznajomości prawa. Ponadto celem było przekazanie wiedzy o podstawowych instytucjach prawa i wykorzystanie tej wiedzy w życiu codziennym.

Uczestnikami spotkań byli uczniowie szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki.

Tematykę wykładów dostosowano do potrzeb uczniów. Wykłady miały charakter otwarty. Ich celem było przekazywanie, poprzez interakcję z młodzieżą, praktycznej wiedzy w interesujący, przystępny sposób, przy użyciu przykładów i odniesień do praktyki. Prowadzący wykłady koncentrowali się na zagadnieniach jak najbardziej aktualnych i użytecznych dla młodzieży szkolnej.

- Do najważniejszych umiejętności, jakie powinni posiadać uczniowie, należy przede wszystkim umiejętność oceny i zdefiniowania swojej sytuacji oraz umiejętność znalezienia odpowiednich informacji i ich zrozumienia tak, by móc je zastosować w praktyce. Ważne jest też, aby uczniowie potrafili prawidłowo formułować pytania dotyczące ich spraw i wiedzieli, gdzie ewentualnie należy szukać pomocy, czy gdzie udać się po poradę w bardziej skomplikowanych sprawach - podkreślili wykładowcy prowadzący edukację prawną.

Edukacja prawna młodzieży szkolnej - to program wyjątkowy, bowiem umożliwił uczniom kontakt z praktykami. Wykłady z zakresu edukacji prawnej w szkołach Powiatu Myślenickiego prowadzili adwokaci i radcy prawni z kancelarii prawnych z Myślenic i Krakowa, współpracujący z Fundacją im. Profesora Kazimierza Bartla.

- O potrzebie edukacji prawnej dla młodzieży szkolnej nie trzeba nikogo przekonywać - powinna być nieodzownym elementem kształcenia młodych ludzi. Edukacja młodzieży szkolnej w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości zapobiega wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uczy świadomości prawnej. Jest to niezbędne dla młodych ludzi, którzy chcą swobodnie poruszać się we współczesnym świecie i świadomie uczestniczyć w funkcjonowaniu państwa. Jednocześnie edukacja prawna młodzieży może być skutecznym działaniem profilaktycznym. W młodości łatwiej jest wyrobić poczucie odpowiedzialności obywatelskiej oraz tak ukierunkować wybory młodego człowieka, by były one zgodne z prawem. Jestem przekonany, że wykłady przeprowadzone w szkołach Powiatu Myślenickiego przyczyniły się do kształtowania świadomości prawnej młodzieży i będą pomocne w przygotowaniu do wyzwań życia publicznego - powiedział Józef Tomal Starosta Myślenicki podsumowując cykl spotkań edukacyjnych.

Spotkania edukacyjne zostały wysoko ocenione przez ich uczestników. Młodzież szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego bardzo pozytywnie oceniła program szkoleń z zakresu edukacji prawnej. Uczniowie podkreślili, że przekazane informacje będą przydatne w ich życiu, a dzięki lekcjom z prawem uzyskali i pogłębili wiedzę o systemie prawa i wymiarze sprawiedliwości w Polsce.

***

Harmonogram i tematyka spotkań z zakresu edukacji prawnej przeprowadzonych w szkołach Powiatu Myślenickiego:

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach

 

- 23 maja - wykład dla młodzieży w przedziale wiekowym: 17-18 lat

Tematyka wykładu:

 

1.System prawa i wymiar sprawiedliwości w Polsce. W jakiej roli możecie występować przed sądem i jak zadbać o własne interesy?;

2. Zdjęcia na Facebooku i Instagramie które łamią prawo. Prawne aspekty rozpowszechniania wizerunku na portalach społecznościowych.

 

Prowadzący wykład: apl. adw. Marek Grzyb, KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska z Krakowa.

- 6 czerwca - wykład dla młodzieży w przedziale wiekowym: 15-17 lat

Tematyka wykładu:

1.System prawa i wymiar sprawiedliwości w Polsce. W jakiej roli możecie występować przed sądem i jak zadbać o własne interesy?;

2. Odpowiedzialność nieletnich za przestępstwa i wykroczenia. Zachowuj się odpowiedzialnie i pamiętaj o możliwych konsekwencjach prawnych dla Ciebie i Twoich rodziców.

3. Zdjęcia na Facebooku i Instagramie które łamią prawo. Prawne aspekty rozpowszechniania wizerunku na portalach społecznościowych.

Prowadzący wykład: adw. Konrad Kłaput (KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska z Krakowa.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu

 

- 30 maja - wykład dla młodzieży w przedziale wiekowym: 18-19 lat

Tematyka wykładu:

1.System prawa i wymiar sprawiedliwości w Polsce. W jakiej roli możecie występować przed sądem i jak zadbać o własne interesy?;

2. Zdjęcia na Facebooku i Instagramie które łamią prawo. Prawne aspekty rozpowszechniania wizerunku na portalach społecznościowych.

3. Ogólne zasady nawiązywania, przebiegu oraz rozwiązywania stosunku pracy dotyczące pracowników, w tym pracowników młodocianych.

Prowadzący wykład: Radca prawny Wojciech Augustyn, Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Augustyn z Myślenic.

 

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

 

- 7 czerwca - wykład dla młodzieży w przedziale wiekowym: 16-17 lat

Tematyka wykładu:

1.System prawa i wymiar sprawiedliwości w Polsce (najważniejsze akty prawne, rodzaje sądów, rodzaje prawa, najważniejsze pojęcia związane z prawem, sposób pracy sądów, zasady zachowania się w sądzie, jak zadbać o własne interesy?).

2.Odpowiedzialność prawna nieletnich za przestępstwa i wykroczenia (określenie wieku odpowiedzialności przed prawem w zależności od kategorii popełnionego czynu karalnego, przestępstwa lub wykroczenia, omówienie odpowiedzialności nieletnich w przypadku przejawów demoralizacji).

3. Zdjęcia na Facebooku i Instagramie które łamią prawo. Prawne aspekty rozpowszechniania wizerunku na portalach społecznościowych. Przestrzeganie prawa autorskiego i przepisów związanych z RODO.

4. Możliwości podejmowania pracy zarobkowej przez nieletnich na podstawie Kodeksu Pracy (wymiar godzinowy, minimalne wynagrodzenie, przywileje młodocianych pracowników).

Prowadzący wykład: adw. Konrad Kłaput (KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska z Krakowa.

 

Oprac.: WSPiFE

Galeria: Edukacja prawna w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego