4 czerwca w budynkach Zespołu Szkół w Dobczycach odbył się finał Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy. Etap organizowany był dla wszystkich szczebli edukacyjnych jednocześnie, tj. szkół podstawowych, gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. „To już piąte nasze spotkanie – rocznica zawodów, cieszę się, że co roku jest nas więcej, a zawody, dzięki profesjonalizmowi osób, które układają scenariusze scenek, są coraz ciekawsze” – podkreśliła Małgorzata Bajer – inicjator tego wydarzenia, Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia w Myślenicach.

Patronat nad zawodami objęły następujące osobistości i instytucje: p. Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski, p. Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Polska Rada Resuscytacji, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz dr n. med. Aleksandra Załustowicz – Konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej. Merytorycznym Partnerem Powiatu Myślenickiego od początku organizacji Zawodów, jest Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (w zakresie ścieżek programowych - EDB) oraz Polska Rada Resuscytacji i Małopolski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Ratunkowej (w zakresie wytycznych dotyczących resuscytacji).

Celem zawodów jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiednich zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Zawody zostały przeprowadzone w oparciu o regulamin opracowany przez Zespół, który Starosta Myślenicki, Józef Tomal powołał w celu zorganizowania Zawodów.

Aby zakwalifikować się do etapu finałowego uczniowie poszczególnych szkół wypełniali test sprawdzający wiedzę z pierwszej pomocy. W tym roku do testu zgłosiła się rekordowa liczba szkół: 36 szkół podstawowych, 15 oddziałów gimnazjalnych i 7 szkół ponadgimnazjalnych. Do finału zakwalifikowały się następujące szkoły: w kategorii szkół podstawowych: SP w Zasani, SP w Bęczarce, SP w Bogdanówce, SP nr 1 w Sułkowicach, SP w Harbutowicach, ZPO w Glichowie, ZPO w Rudniku, SP w Skomielnej Czarnej, SP nr 2 w Dobczycach, SP nr 3 w Stróży, SP nr 4 w Myślenicach, SP nr 1 w Tokarni, SP nr 2 w Myślenicach. W kategorii oddziałów gimnazjalnych: SP nr 2 w Myślenicach, SP nr 2 w Dobczycach, ZPO w Krzczonowie, SP w Trzebuni, ZPO w Wiśniowej, SP nr 1 w Tokarni. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, ZS - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, Zespół Szkół w Dobczycach, Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, Zespół Szkół Prywatnych Osiński w Myślenicach. W sumie blisko 700 uczniów napisało test, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu uczniów!

Na poszczególne drużyny czekały zadania polegające na reagowaniu w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Finał obejmował ocenę umiejętności udzielania pierwszej pomocy poprzez reagowanie w 3 różnych sytuacjach (resuscytacja krążeniowo – oddechowa, nagłe zachorowanie oraz wypadek). Scenki były odgrywane przez odpowiednio przygotowanych wolontariuszy m.in.: Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna, Szkoły Młodych Ratowników, studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którzy mają duże doświadczenie w odtwarzaniu realnych sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Scenki dotyczyły nagłego zachorowania – ból brzucha, podejrzenie zatrucia, wypadkowa – m.in. wypadek na stolarni z wytrzewieniem, raną dłoni szarpaną, ograniczoną ruchomością w stawie barkowym. Zespół, który opracowuje scenki każdego roku stawia przed drużynami coraz to nowe i bardziej nieoczekiwane wyzwania. „Scenki opracowywane są z uwzględnieniem poziomu trudności, dostosowanego do wieku dzieci i młodzieży biorącej udział w Zawodach” – podkreślił Zbigniew Klich - lekarz medycyny ratunkowej i kierownik Stacji Pomocy Doraźnej przy SPZOZ w Myślenicach, który pełnił rolę Sędziego Głównego Zawodów. Zwrócił uwagę także na bardzo dobrą współpracę drużyn w działaniach ratowniczych, co jest bardzo istotne w nagłych zdarzeniach.

Dzięki staraniom Dyrekcji, pracowników i uczniów Zespołu Szkół w Dobczycach, drużyny, które ukończyły wszystkie konkurencje, czas do ogłoszenia wyników miały zapełniony różnymi atrakcjami, m.in. poprzez możliwość ćwiczeń na strzelnicy i udział w grach i zajęciach sportowych. Przy tej okazji należy również wspomnieć, iż przy ZS w Dobczycach prężnie działa Liceum ogólnokształcące o profilu ratowniczym i liceum ogólnokształcące o profilu pożarniczym, które realizują rozszerzony program nauczania o zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa w zagrożeniach zdrowia i życia. „W przyszłym roku szkolnym swą działalność rozpocznie również liceum ogólnokształcące o profilu policyjnym” – podkreślił dyrektor Zespołu Szkół Pan Bogusław Lichoń – gospodarz corocznych zawodów.

Nagrody dla uczestników konkursu o łącznej wartości blisko 8.000 zł zostały w całości ufundowane z budżetu Powiatu Myślenickiego, a wręczyli je wszystkim uczestnikom zawodów m.in. przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Myślenickiego : Andrzej Pułka - Wicestarosta, Rafał Kudas - członek zarządu, Kazimierz Panuś – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Wicestarosta oraz Przewodniczący Komisji, gratulując uczestnikom ich postawy i wyników, podkreślali jak ważna jest edukacja z zakresu pierwszej pomocy, gdyż każdy z nas może spotkać się z koniecznością reagowania w sytuacji wypadku czy zagrożenia życia i często właśnie od świadka zdarzenia zależy czy ofiara wypadku będzie miała szansę przeżycia.

Powiatowe Zawody Pierwszej Pomocy współorganizują:

Powiat Myślenicki – Starostwo Powiatowe w Myślenicach,
Szkoła Podstawowa w Głogoczowie,
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich – Maltańska Służba Medyczna,
Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
Zespół Szkół w Dobczycach. Katedra
Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Polska Rada Resuscytacji
Małopolski Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Ratunkowej

Galeria: Finał V Powiatowych Zawodów Pierwszej Pomocy