Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją przewodniczącego Komisji w dniu 30 kwietnia 2019 r. /wtorek/ o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, którego tematem będzie:

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium za rok 2018.
  4. Sprawy bieżące.

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

/-/ Barbara Stanach