Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją przewodniczącego Komisji w dniu 23 kwietnia 2019 r. /wtorek/ o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, którego tematem będzie:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zapoznanie się z odpowiedziami na pytania zadane na poprzednim posiedzeniu.
  4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2018.
  5. Sprawy bieżące.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

/-/ Barbara Stanach