Prawie 38 mln zł to koszt inwestycji, które na przestrzeni 10 lat pozwoliły zmienić oblicze naszego szpitala. Nowoczesny sprzęt, zmodernizowane oddziały podnoszą standardy i komfort leczenia pacjentów – powiedział Starosta Józef Tomal.

 

Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Zakaźnego, to kolejny etap prowadzonej od 2009 roku gruntownej modernizacji myślenickiego szpitala: chirurgia urazowo-ortopedyczna, blok porodowy i oddział ginekologiczno-położniczy, lądowisko dla śmigłowców, pulmonologia, blok operacyjny, oddział dziecięcy, analityka i medycyna pracy, a w lutym oddany do użytku pacjentów oddział chirurgii ogólnej – wszystkie one zyskały w ostatnich latach nowy wygląd oraz nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.

To nasz wspólny sukces - dyrekcji i pracowników szpitala, władz Powiatu oraz wszystkich, którzy się do tego przyczynili. Dziękuję Wam przede wszystkim w imieniu pacjentów, którzy są leczeni w naszym szpitalu i zasługują na najlepszy poziom usług – podsumował Adam Styczeń dyrektor szpitala.

Koszt kompleksowej modernizacji Oddziału Zakaźnego wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej wyniósł ponad 3 mln 356 tys. zł z czego 2 348 774,76 zł stanowi dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa, a pozostała kwota blisko 1 mln zł to dofinansowanie z budżetu Powiatu i wkład własny myślenickiego szpitala.

W szpitalu trwa kolejna ważna inwestycja, rozpoczęta w ubiegłym roku „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni, Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej”. Jest to projekt unijny realizowany w Ramach RPO WM 2014-2020, którego wartość to blisko 9 mln zł z czego ponad 7 mln zł to środki pozyskane z Unii Europejskiej.

Oprac. WPSiFE