5 lutego rozpoczęła się w naszym powiecie kwalifikacja wojskowa, która odbywa się w budynku Zespołu Szkół Prywatnych Osiński w Myślenicach. Jej celem jest przyznanie młodym mężczyznom kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej: A, B, D lub E. Od 1 stycznia 2010 roku w Polsce nie ma obowiązkowej, zasadniczej służby wojskowej, a wstąpienie w szeregi naszej armii odbywa się ochotniczo.

 

Wicestarosta Myślenicki Andrzej Pułka przywitał majora Cezarego Pązika przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oswięcimiu oraz członków Powiatowej Komisji Lekarskiej pod przewodnictwem lek. med. Andrzeja Homendy, podkreślając jednocześnie jak ważnym elementem systemu bezpieczeństwa również w czasie pokoju jest armia. W przypadku klęsk żywiołowych lub innych sytuacji kryzysowych żołnierze pomagają ludności cywilnej.

Za organizację i przebieg kwalifikacji wojskowej z ramienia Starostwa Powiatowego odpowiada Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Myślenickiego pracować będzie od 5 lutego do 15 marca br., w tym czasie do kwalifikacji wojskowej stanie 834 mężczyzn urodzonych w roku 2000, a także Ci, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i urodzili się w latach 1995-1999. Kobiety, które urodziły się w latach 1995-2000
i posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierają naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, a także te, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach, uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych mogą spodziewać się wezwania do kwalifikacji wojskowej.

 

Plan pracy

Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Myślenickiego

 

L.p.

Miasto/Gmina


Termin pracy

Powiatowej Komisji Lekarskiej

1.

UMiG Myślenice

5.02 – 18.02 (10 dni)

2.

UGiM Dobczyce

19.02 – 21.02 (3 dni)

3.

UM Sułkowice

22.02 – 26.02 (3 dni)

4.

UG Pcim

27.02 – 28.02 (2 dni)

5.

UG Lubień

1.03 – 4.03 (2 dni)

6.

UG Raciechowice

5.03 (1 dzień)

7.

UG Siepraw

6.03 – 7.03 (2 dni)

8.

UG Tokarnia

8.03 – 11.03 (2 dni)

9

UG Wiśniowa

12.03 – 13.03 (2 dni)

Ogółem:


27 dni

 

 

Oprac. WPSiFE