Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu:

29 stycznia 2019 roku /wtorek/ o godz. 13.45 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (Biuro Rady) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Myślenickiego.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie petycji.
  3. Sprawy bieżące.

  • 29 stycznia 2019 roku /wtorek/ o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na lata 2018 – 2020”.
  4. Sprawy bieżące.

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
Danuta Dziadkowiec