Dnia 8 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego.

Gospodarz posiedzenia Konwentu Starosta Józef Tomal dotychczasowy wiceprzewodniczący, przywitał Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich Ludwika Węgrzyna oraz obecnych starostów powiatów województwa małopolskiego VI kadencji, których następnie poprosił o krótkie zaprezentowanie swojej osoby.

 

 

Głównym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Konwentu, którym został Starosta Krakowski Wojciech Pałka oraz dwóch wiceprzewodniczących: Starosta Myślenicki Józef Tomal oraz Starosta Brzeski Andrzej Potępa.

W trakcie obrad została również podjęta decyzja w sprawie rekomendacji kandydatów Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego do Zarządu Związku Powiatów Polskich. Rekomendacje uzyskali: Starosta Krakowski Wojciech Pałka oraz Starosta Olkuski Paweł Piasny.

Starosta Józef Tomal w imieniu wszystkich członków Konwentu podziękował Ludwikowi Węgrzynowi ustępującemu z dniem 17 stycznia br. ze stanowiska Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich za lata owocnej współpracy i życzył dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym.

W dalszej części wybrano reprezentantów Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego do prac Małopolskiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych
i Gospodarczych Małopolski.

Oprac. WPSiFE