PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 16 STYCZNIA 2018 ROKU /ŚRODA/ O GODZ. 13.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ V SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

 

 

PORZĄDEK OBRAD V SESJI

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach oraz wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/31/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 11. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ TADEUSZ ŻABA

Informujemy że transmisje obrad z sesji Rady Powiatu Myślenickiego są dostępne pod adresem https://myslenicki.sesja.pl/