Broszura informująca o pierwszej wśród szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki ekopracowni OZE, utworzonej w Zespole Szkół Zawodowych w Sułkowicach. Broszura zawiera informacje o zakupionym wyposażeniu, służącym m.in. w czasie zajęć w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, dofinansowaniu ekopracowni ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wykorzystaniu i działaniu pomp ciepła.

W trosce o klimat i środowisko w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach powstała pierwsza wśród szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat Myślenicki ekopracownia OZE.

W nowoczesnej i profesjonalnie wyposażonej ekopracowni OZE wiedzę o odnawialnych źródłach energii i efektywności energetycznej zgłębiają m.in. uczniowie kształcący się z zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.