Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącej Komisji w dniu 04 czerwca 2024 roku /wtorek / o godz. 14.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Przyjęcie stanowiska i wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
  4. Sprawy bieżące.