OGŁOSZENIE
O G Ł O S Z E N I E

 

Działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 64/2024 Starosty Myślenickiego z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Myślenicach w dniu 29 maja 2024 r.

– informujemy, iż 29 maja 2024 r. (środa) tut. Urząd czynny będzie w godzinach od 730 do 1500.

 
/-/ Józef Tomal
Starosta Myślenicki