Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z decyzją  Przewodniczącej Komisji w dniu 27 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
  3. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2023 r.
  4. Przedstawienie przez Skarbnika Powiatu :
  • sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2023,
  • sprawozdania finansowego Powiatu Myślenickiego sporządzonego na dzień 31.12.2023 r.
  1. Sprawy bieżące.