II sesja Rady Powiatu Myślenickiego

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 21 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się II sesja Rady Powiatu Myślenickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Myślenickiego (druk nr 11).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Myślenickiego (druk nr 12).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Myślenickiego, ustalenia ich składów osobowych oraz przedmiotu ich działania (druk nr 13).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Myślenickiego (druk nr 14).
 8. Przedstawienie przez Dyrektora PCPR:
  • Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach za rok 2023,
  • Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Myślenickiego za rok 2023.
 9. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 10. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 11. Wyjaśnienia Starosty  dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 14. Zakończenie obrad.

Link do transmisji: https://myslenicki.sesja.pl/