Drodzy ósmoklasiści! Już czas, aby złożyć wniosek do szkoły średniej.  	Życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną

Wejdź na stronę internetową malopolska.edu.com.pl i za pomocą kodu aktywacyjnego przekazanego w szkole podstawowej zgłoś kandydaturę.

Sprawdź czy Twoje dane są poprawne, uzupełnij wymagane informacje lub ewentualnie skoryguj, ustal hasło dostępu.

Możesz wybrać maksymalnie 3 szkoły, a w każdej szkole dowolną liczbę oddziałów. Ustal kolejność – szkoła pierwszego wyboru to ta, do której chciałabyś/chciałbyś dostać się najbardziej, a kolejność oddziałów ustal również według w/w preferencji. Pierwszy oddział to ten, na którym najbardziej Ci zależy.

Po wybraniu szkoły oraz oddziałów, do których chcesz kandydować poproś rodzica/opiekuna prawnego o podpis wniosku profilem zaufanym i wyślij elektronicznie (w tym wypadku nie ma potrzeby zanoszenia wniosku do szkoły) lub wydrukuj wniosek, daj do podpisu w formie papierowej rodzicowi/opiekunowi prawnemu i zanieś go do szkoły pierwszego wyboru.

Powodzenia!