Logo 1%

Szanowni  Państwo!

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Na terenie powiatu myślenickiego działają organizacje pożytku publicznego (OPP), na rzecz których można przekazać 1% swojego podatku dochodowego. Mając na uwadze wspieranie rozwoju społeczności lokalnej oraz realizując zapisy "Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022", w zakresie dotyczącym promocji przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego (określone w Rozdziale V. Formy współpracy, §5, ust.2, pkt 4 lit. d - przedmiotowego Programu), zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w akcji przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego.

 

Wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Podatnik samodzielnie wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Co ważne przekazując 1% z własnego PIT na wybraną organizację pożytku publicznego, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Przekazując 1% podatku możemy pomóc tym, którzy tego potrzebują.

 

Każdy z nas może zdecydować o przeznaczeniu 1% wpłacanego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego z naszej najbliższej okolicy. Organizacje pożytku publicznego działają dla dobra wszystkich mieszkańców, stanowią nasz wspólny kapitał. Zachęcam do wspierania lokalnych OPP aktywnie działających na terenie  powiatu myślenickiego, które zajmują się kluczowymi dziedzinami życia społecznego. Warto dokonać odpisu 1% dla OPP, bowiem przekazane kwoty są przeznaczane na działalność w szeregu obszarach życia społecznego: ochronę zdrowia, kulturę, naukę, sport, pomoc społeczną, rozwój aktywności osób starszych, przeciwdziałanie bezrobociu, bezpieczeństwo publiczne oraz działalność charytatywną. Przekazanie 1% podatku przyczynia się do wzmocnienia poczucia solidarności społecznej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji działalność organizacji pożytku publicznego.

                                                                                                /-/ Józef Tomal

                                                                                                 Starosta Myślenicki

 

Organizacje pożytku publicznego (OPP) to stowarzyszenia i fundacje, zakładane przez aktywnych obywateli, w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, spełniające określone ustawowo wymogi. Są to podmioty cieszące się zaufaniem społecznym, spełniające konkretne kryteria, tj. muszą prowadzić działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, a także wyróżniać się transparentnością zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.

Poniżej zamieszczamy wykaz organizacji pożytku publicznego (OPP) z terenu powiatu myślenickiego,  które mogą skorzystać z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021rok.

do pobrania:

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego - uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok w 2022 rokuroku

Zachęcamy Państwa do wspierania działalności organizacji pożytku publicznego z terenu Powiatu Myślenickiego poprzez przekazanie 1% podatku.

***

 

Mechanizm odpisu 1% podatku

1% podatku to mechanizm umożliwiający przekazanie 1 % podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). Jest to szczególna forma wsparcia tylko  i wyłącznie dla organizacji posiadających status pożytku publicznego.

  • Kto może przekazać 1% podatku?

Mogą tego dokonać wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), którzy nie są zwolnieni z podatku. Są to podatnicy:

  • rozliczający się na podstawie skali podatkowej (np. zatrudnieni na umowę o pracę, ale także uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
  • prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i opodatkowani podatkiem liniowym;
  • opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • rozliczający przychody ryczałtowe, np. zbycie nieruchomości.

 

1% podatku mogą również przekazać emeryci i renciści, którzy korzystają z rozliczenia podatku przez organ rentowy. Jedyne co muszą zrobić, to wypełnić odpowiednie oświadczenie PIT-OP.                                         W oświadczeniu wystarczy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji pożytku publicznego.

  • Jak dokonać odpisu 1% podatku?

Procedura jest bardzo prosta - wystarczy wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego w deklaracji podatkowej, a także podać kwotę, którą chcemy przekazać. Można to zrobić, np. korzystając z programów do rozliczeń PIT, które wskazują, w których rubrykach powinny znaleźć się informacje o przekazaniu 1% podatku.

Osoby, które korzystają z usługi Twój e-PIT, czyli automatycznego rozliczenia dokonanego na podstawie deklaracji przesłanych przez płatników, również mogą wesprzeć OPP.

  • Jak przekazać swój 1% podatku?

Wystarczy zalogować się w serwisie podatki.gov.pl i uzupełnić dane organizacji pożytku publicznego, którą chcemy wesprzeć. Osoby, które w poprzednim roku podatkowym przekazywały podatek OPP, mogą wybrać ten sam podmiot lub wskazać inny.

  • 1% podatku – do kiedy trzeba wysłać deklarację?

Żeby organizacja pożytku publicznego otrzymała środki, należy złożyć zeznanie w terminie.                                   

W 2022 roku deklaracje podatkowe PIT 2021 składać należy:

  • do 2 maja 2022 roku (poniedziałek) > PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39
  • do 28 lutego 2022 roku (poniedziałek) > PIT 28